Nasze bieżące działania

Dofinansowane w 100 % usługi doradcze dla firm - ruszył nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej ogłosił nabór na dofinansowywane w 100 % usługi doradcze dla mikro, małych i średnich firm z regionu.
1.Poziom dofinansowania wynosi – 100%
2.Maksymalna kwota dofinansowania usługi – 50.000,00 PLN;
3.Okres realizacji usługi to maksymalnie 6 miesięcy;
4.Zakup środków trwałych – maksymalnie 50% wartości usługi doradczej.
5.Edycja trwa od 21 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

To I edycja naboru ciągłego na VOUCHERY na zakup specjalistycznej usługi doradczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami stanu epidemii COVID-19.
Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących, nie krócej niż 3 miesiące aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, licząc od dnia poprzedzającego dzień złożenia Formularza zgłoszeniowego. W tym okresie działalność MŚP nie może być zawieszona.
Na co?
Na specjalistyczne usługi doradcze mające na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy. Przykładowy zakres usług doradczych znajduje się w załączniku oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu (https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania). Katalog usług jest otwarty - firma sama może określić zakres usługi.
Ile?
100% dofinansowania (pomoc de minimis) maksymalna wartość 1 vouchera 50 000 zł. MŚP może otrzymać wsparcie na sfinansowanie maksymalnie 2 voucherów
Jaki okres realizacji?
Okres realizacji usługi wynosi maksymalnie 6 miesięcy
Kto może realizować usługi dla MŚP?
Usługodawcą/realizatorem usług mogą być m.in.: organizacje otoczenia biznesu. Wybrany przez MŚP realizator usługi doradczej musi spełniać kryteria określone przez Operatora Systemu Popytowego. Polecamy Fundację Rozwoju Przemysłu (www.furp.pl)
Jak się rozliczyć?
Zaliczka lub refundacja – MŚP otrzyma środki finansowe w formie dwóch zaliczek lub jednorazowej refundacji. O formie wypłaty przyznanego dofinansowania decyduje samodzielnie przedsiębiorca.
Do rozliczenia będą potrzebne:
1)Faktura za realizację usługi doradczej
2)Potwierdzenie zapłaty przelewem
3)Protokół zdawczo-odbiorczy usługi doradczej (Załącznik nr 11)

Zachęcamy do kontaktu w sprawie aplikowania o vouchery z naszym Członkiem - Fundacją Rozwoju Przemysłu, znajdująca się na liście rekomendowanych jednostek do realizacji usług doradczych, posiadająca stosowne doświadczenie oraz zespół ekspertów. Fundacja chętnie pomoże w aplikowaniu o te środki, jak też w ich rozliczaniu.
Fundacja Rozwoju Przemysłu
Ul. Czerwonego Krzyża 5/3
25 – 343 Kielce
Karol Kaczmarski tel. 534 234 201
www.furp.pl