Nasze bieżące działania

Bezpłatne szkolenie z ZUS dotyczące ubezpieczeń społecznych

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców i ich pracowników. 

 

 

Szkolenie jest skierowane dla pracowników firm członkowskich Związku, a jego celem jest zapoznanie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i ich praktycznymi skutkami oraz wskazanie innych kluczowych aspektów dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Szkolenie będzie obejmowało następującą tematykę:

  1. Działalność pozarolnicza jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - rodzaje działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, wpływ rodzaju działalności na prawo do ulgi na start oraz mały ZUS, podstawa wymiaru składek i prawo do ulg w jej ustalaniu,
  2. Stosunek pracy jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - definicja pracownika, nieprawidłowe postepowanie przy umowach cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą.
  3. Umowy cywilnoprawne jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenie, umowa o dzieło, obowiązek ubezpieczeń oraz podstawa wymiaru składek
  4. Projekt e-akta  - możliwość skrócenia okresu przechowywania akt osobowych.

 

Szkolenie poprowadzi Dariusz Suchorowski Zastępca Dyrektora ds. Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach. Odbędzie się ono 10 kwietnia 2019 roku o godzinie 9 w Terminalu Spotkań ul. Głowackiego 9 w Kielcach.

 

Udział w szkoleniu prosimy zgłaszać:

- mailowo- wydarzenia@szpp.eu 

- telefonicznie 41 341 70 39.