Nasze bieżące działania

Badanie FGI przedsiębiorstw

Informujemy, że w najbliższym czasie, na zlecenie ŚZPP Lewiatan, wśród przedsiębiorstw z regionu będą realizowane badania fokusowe (FGI) dotyczące szkolnictwa zawodowego. Odbędzie się 7 spotkań, w grupach 6-osobowych. Uczestnicy będą dyskutować na temat stanu współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami oraz możliwości lepszego dopasowania kwalifikacji absolwentów tych szkół do wymagań rynku pracy. Realizatorem badań na zlecenie ŚZPP Lewiatan jest firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Powodzenie realizowanego badania zależy w dużej mierze od aktywnego uczestnictwa oraz współpracy z  przedsiębiorstwami. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na kształt szkolnictwa zawodowego. Zachęcamy Państwa do udziału w zogniskowany wywiadzie grupowym (FGI). Wywiady będą realizowane przez cały wrzesień 2016 r.  Każde spotkanie będzie trwało ok. 2 godzin.


Informacje, jakie uzyskamy podczas tych spotkań posłużą nam do przygotowania raportu określającego modelową współpracę szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach realizowanego przez Związek projektu.  

 

Wszelkich informacji na temat Projektu udzielają: ze strony Świętokrzyskiego  Związku Pracodawców  Prywatnych Lewiatan – Pani dr Anna Kaczor-Małecka (e-mail: a.kaczor@szpp.eu, tel. 41 341 70 39) oraz ze strony Wykonawcy badania – Pan dr Jakub Grabowski (e-mail: j.grabowski@asm-poland.com.pl, tel. 607 120 670).