Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Apel do Prezesa Rady Ministrów

W dniu dzisiejszym Prezes Marek Banasik wystąpił z apelem do Prezesa Rady Ministrów ws. dalszych obostrzeń wynikających z epidemi COVID-19. 

Apel został wystosowany z uwagi na dobro i kondycję świętokrzyskich przedsiębiorstw, gospodarki oraz losy pracowników.

Stwierdzamy, że konieczne jest podjęcie działań chroniących życie i zdrowie Polaków, przy czym działania te nie mogą być podejmowane pochopnie, ze szkodą dla gospodarki. Dziś konieczna jest ochrona przedsiębiorców oraz miejsc pracy. Zwracamy także uwagę, aby wszelkie planowane obostrzenia, zakazy i nakazy były konsultowane z przedstawicielami biznesu, a w szczególności z branżami, których bezpośrednio dotykają.

Apel ten to sprzeciw, w ślad za którym idą pozostałe związki regionalne Konfederacji Lewiatan.

 

Update cookies preferences