Nasze bieżące działania

Akademia Lewiatana - Zaproszenie

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana Ochrona informacji poufnych przedsiębiorców- aktualne wyzwania 18 września 2018 r. 

Warszawa, ul.Zbyszka Cybulskiego 3

 


 

 Podczas seminarium zostaną omówione najistotniejsze kwestie dotyczące ochrony informacji poufnych przedsiębiorców, a także konsekwencje uchwalonych zamian w prawie związanych z implementacją dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja na seminarium Tutaj

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sprawy organizacyjne:


Grażyna Mazurek

Konfederacja Lewiatan
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl         Plan spotkania:

9:00-9:30
Rejestracja, kawa powitalna


9:30-10:15
Informacje poufne – wprowadzenie
Sabina Famirska, radca prawny, praktyka prawa konkurencji
dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności intelektualnej


 • Tajemnica przedsiębiorstwa – dostępne formy ochrony i najnowsze zmiany w prawie


 • Ochrona pomysłu – czy i jak chronić pomysły biznesowe?


10:15-11:00
Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami
Agnieszka Lisiecka, adwokat, wspólnik, praktyka prawa pracy


 • Jak się zabezpieczyć przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji poufnych przez pracowników i byłych pracowników?


 • Przejście pracowników do konkurencji – zagrożenia i możliwe działania


 • Zmiany w prawie – czy coś trzeba zmieniać w relacjach z pracownikami?


11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

11:30 – 11:50
Ochrona tajemnic w relacjach handlowych
Sabina Famirska, radca prawny, praktyka prawa konkurencji


 • Wymiana informacji poufnych między konkurentami


 • Zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa w negocjacjach


11:50 – 12:30
Dochodzenie ochrony informacji poufnych
Łukasz Lasek, adwokat, partner, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych


 • Środki ochrony – czego i jak można się domagać?


 • Jak wykazać, że doszło do naruszenia, i jak zbierać dowody z poszanowaniem praw pracowników?


 • Jak minimalizować ryzyko ujawnienia informacji poufnych w trakcie procesu?


12:30 – 13:00
Sygnalizowanie nieprawidłowości w organizacji
dr Marta Derlacz-Wawrowska, radca prawny, praktyka prawa pracy


 • Kiedy sygnalista może legalnie ujawnić informacje poufne?


 • Czy wewnętrzne procedury powiadamiania o nieprawidłowościach będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców?


 • Ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi – perspektywy zmian


13:00-14:00
Poczęstunek


         Prowadzący:
Agnieszka Lisiecka
adwokat, wspólnik kancelarii. Kieruje praktyką prawa pracy. Zajmuje się indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy. Jest również odpowiedzialna za praktykę procesową w sprawach z tego zakresu. Doradza w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących transfery pracowników, outsourcing oraz zwolnienia grupowe. Ma doświadczenie w problematyce układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz rozwiązywania sporów zbiorowych. Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, szkodą na osobie, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Doradza również w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, bierze udział w audytach w sprawach o przestępstwa gospodarcze, a także w programach zgodności (compliance) w celu identyfikacji i eliminacji ryzyk.


Łukasz Lasek
adwokat, partner w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych. Zajmuje się sprawami sądowymi i arbitrażowymi, w szczególności dotyczącymi nowych technologii i praw własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w sprawach toczących się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także solicitorem w Anglii i Walii (niewykonującym aktualnie zawodu w tej jurysdykcji). Ponadto reprezentuje klientów w sprawach karnych, głównie dotyczącymi przestępstw gospodarczych i działa w sprawach pro bono. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.Dr Marta Derlacz-Wawrowska
radca prawny w praktyce prawa pracy. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Ma doświadczenie m.in. w sporach dotyczących rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także o roszczenia związane z mobbingiem i dyskryminacją. Doradzała w sprawach dotyczących umów o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji. Doradza klientom w sprawach imigracyjnych.Dr Monika A. Górska LL.M.
radca prawny w praktyce własności intelektualnej. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, praw autorskich oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się też doradztwem w procesach dotyczących komercjalizacji wiedzy. Pracuje dla klientów polskich i zagranicznych działających w różnych sektorach biznesu, takich jak farmacja, nowe technologie czy IT.Sabina Famirska
radca prawny w praktyce prawa konkurencji. Zajmuje się prawem antymonopolowym, prawem dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawem gospodarczym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz koncentracji przedsiębiorców.