Nasze bieżące działania

Akademia Lewiatana

 

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wspólnie z Konfederacją Lewiatanzapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana

Ochrona informacji poufnych przedsiębiorców- 
aktualne wyzwania 18 września 2018 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

 


 

9:00-9:30
Rejestracja, kawa powitalna

 

9:30-10:15
Informacje poufne – wprowadzenie
Sabina Famirska, radca prawny, praktyka prawa konkurencji
dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności intelektualnej

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – dostępne formy ochrony i najnowsze zmiany w prawie
 • Ochrona pomysłu – czy i jak chronić pomysły biznesowe?

   

10:15-11:00
Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami
Agnieszka Lisiecka, adwokat, wspólnik, praktyka prawa pracy

 • Jak się zabezpieczyć przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji poufnych przez pracowników i byłych pracowników?
 • Przejście pracowników do konkurencji – zagrożenia i możliwe działania
 • Zmiany w prawie – czy coś trzeba zmieniać w relacjach z pracownikami?

 

11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

11:30 – 11:50
Ochrona tajemnic w relacjach handlowych
Sabina Famirska, radca prawny, praktyka prawa konkurencji

 • Wymiana informacji poufnych między konkurentami
 • Zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa w negocjacjach

 

11:50 – 12:30
Dochodzenie ochrony informacji poufnych
Łukasz Lasek, adwokat, partner, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych

 • Środki ochrony – czego i jak można się domagać?
 • Jak wykazać, że doszło do naruszenia, i jak zbierać dowody z poszanowaniem praw pracowników?
 • Jak minimalizować ryzyko ujawnienia informacji poufnych w trakcie procesu?

12:30 – 13:00
Sygnalizowanie nieprawidłowości w organizacji
dr Marta Derlacz-Wawrowska, radca prawny, praktyka prawa pracy

 • Kiedy sygnalista może legalnie ujawnić informacje poufne?
 • Czy wewnętrzne procedury powiadamiania o nieprawidłowościach będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców?
 • Ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi – perspektywy zmian

 

13:00-14:00 
Poczęstunek