Nasze bieżące działania

25 lat sukcesu jednolitego rynku

Od 25 lat jednolity rynek UE jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej oraz silnym czynnikiem wzrostu i zatrudnienia, przynosząc ogromne korzyści europejskim firmom i obywatelom. Tylko w latach 1992-2006 zapewnił dodatkowy zysk w wysokości około 233 miliardów euro i 2,8 miliona nowych miejsc pracy.


Komentując dzisiejszą debatę ministerialną na temat przyszłości jednolitego rynku UE, cyfryzacji gospodarki i polityki przemysłowej, dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer powiedział: "Bardzo ważne jest, aby Rada podjęła odważne działania, które utorują drogę do szybkiego przyjęcia propozycji ograniczających bariery regulacyjne, zawartych w pakietach usługowym, towarowym i danych. Propozycje dotyczące notyfikacji w sektorze usług, testu proporcjonalności przed uregulowaniem danego zawodu, wzajemnego uznawania towarów i swobodnego przepływu danych muszą zostać przyjęte bez opóźnień."

 

Przedsiębiorstwa potrzebują także jasnych i proporcjonalnych zasad, zapewniających skuteczny nadzór rynkowy nad gospodarką tradycyjną i cyfrową. Takie zasady powinny być wspierane przez miękkie środki egzekwowania np. wzmocnioną sieć SOLVIT, ponieważ nie każdemu postępowi technologicznemu musi towarzyszyć regulacja, a Europa byłaby w znacznie lepszej sytuacji, gdyby dobrze wyważyła swoją awersję do ryzyka z ułatwianiem procesów digitalizacji gospodarki. "To dobrze, że państwa członkowskie UE  zobowiązały się do wdrożenia i dalszego rozwijania polityki przemysłowej. Europa potrzebuje prawdziwej, długofalowej strategii przemysłowej, opartej na jasnych celach i wskaźnikach. Musimy także zwiększyć wsparcie dla projektów przemysłowych i kluczowych technologii w 9. programie ramowym UE w zakresie badań i innowacji" - dodał Beyrer.