Nasze bieżące działania

Zaproszenie na konferencję dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Organizatorzy - Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają Państwa do udziału w konferencji pn. „Finansujemy Mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce”, która odbędzie się 21 grudnia br. w godzinach 11.00-16.30, w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.


 

 

W programie m.in.:


- najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców
- mapa instrumentów finansowych UE dla mikro, w tym najnowsza oferta w Polsce
- prezentacja wyników badania o rynku mikro
- Plan inwestycyjny dla Europy- dla biznesu w Polsce
- wsparcie pozafinansowe dla mikroprzedsiębiorców
- debata „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu”
- do dyspozycji przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu będą także sesje match makingowe, stanowiska eksperckie, instytucje i materiały.

 

Konferencja jest nieodpłatna, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności wpływu do wyczerpania miejsc w terminie do 15 grudnia 2016r. , poprzez formularz rejestracyjny on-line: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/1105-2/?utm_source=21-12-16-finansujemy-mikro&utm_medium=maling . Prosimy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji Państwa udziału.

 

Więcej informacji na stronie: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl.