Nasze bieżące działania

Wspólne stanowisko pracodawców po wyroku TK

Z ulgą przyjmujemy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa o zniesieniu limitu składek na ZUS jest niezgodna z Konstytucją.

Rozczarowuje brak uwzględnienia podnoszonych przez Prezydenta uchybień w procesie konsultacji z partnerami społecznymi.

Wspólne stanowisko podpisały Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje pracodawców będące członkami RDS.