Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Wrzesień 2013

wrzesień

30

2013

"Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej" - II spotkanie konsultacyjne

„Komunikacja i dialog siłą rozwoju” to temat II spotkania konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej”, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, jednostek otoczenia biznesu,...
czytaj więcej

wrzesień

19

2013

Rada Regionów w Borkowie

W dniach 17-18.09.2013 w Borkowie odbyło się posiedzenie Rady Regionów, czyli organu kolegialnego, który tworzą Prezesi Związków Regionalnych będących organizacjami członkowskimi Konfederacji Lewiatan. Gospodarzem spotkania był Tomasz Tworek, Przewodniczący Rady Regionów. W trakcie debaty...
czytaj więcej

wrzesień

06

2013

O współpracy polsko-tureckiej

5 września Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, funkcjonujące w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  zorganizowało bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn. „Polska-Turcja: horyzonty współpracy gospodarczej. Szanse i...
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.