Nasze bieżące działania

Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na la

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkich przedsiębiorców na konferencję dotyczącą tematyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 w kontekście najbliższych konkursów.


 

Spotkanie odbędzie się 18.12.2015 r. w godzinach 10.00-15.00 w Sali 014 w budynku Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości przy wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21.

 

Organizator prosi o potwierdzenie przybycia do 17.12.2015 r. na adresy: agnieszka.piwowarczyk-soltys@sejmik.pl  katarzyna.borek@sejmik.pl lub telefonicznie: 41-36-58-179; 41-36-58-180.

 

Zachęcamy  wszystkich z sektora przedsiębiorczości i otoczenia biznesu do uczestnictwa we wspomnianym wydarzeniu.