Nasze bieżące działania

Warto wspierać zakup samochodów na paliwa alternatywne

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, członek Konfederacji Lewiatan, popiera stanowisko rządu dotyczące transportu zeroemisyjnego i niskoemisyjnego oraz wsparcia rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jednocześnie pracodawcy zgłosili kilka uwag, które mogą przyczynić się do lepszego rozwoju infrastruktury i rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

 

 


- W szczególności popieramy konieczność uwzględnienia specyfiki danego kraju  w  rozwoju rynku paliw alternatywnych oraz rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Propozycje wsparcia rynku aut na paliwa alternatywne powinny uwzględniać możliwości konkretnego kraju i siłę nabywczą jego obywateli.  W przypadku samochodów osobowych i lekkich dostawczych napędzanych paliwami alternatywnymi ważne jest, aby wspierać technologie realnie przyczyniające się do zmniejszenia emisji, jak na przykład pojazdy elektrycznie zasilane z gniazdka. System powinien być społecznie akceptowalny i premiować nabywców samochodów z segmentu masowego, co można osiągnąć poprzez wprowadzenie programów wsparcia do kwoty nie większej niż rozsądnie określony próg - mówi Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

 

Do wprowadzenia takiej formy wsparcia nie muszą być zmieniane zasady unijnego systemu podatku od towarów i usług. Jest to kwestia wprowadzenia odpowiednich zasad rachunkowych przez ministra finansów i stworzenie konta przy instytucji powołanej do wsparcia działań proekologicznych zasilanego wpływami z podatku VAT od sprzedaży nowego pojazdu na paliwa alternatywne.

 

Niezbędne jest, aby rozwój infrastruktury i rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi był stopniowy i ewolucyjny. To może pozwolić na uniknięcie zbędnych kosztów budowy infrastruktury i wsparcia rynku pojazdów na paliwa alternatywne. Ewolucyjne zmiany mogą też pomóc w procesie transformacji przemysłu motoryzacyjnego bez gwałtownych zmian w zakresie istniejących zakładów produkcyjnych i miejsc pracy, czyli bez znaczących negatywnych zmian społecznych i gospodarczych.

 

Utrzymanie w okresie przejściowym wpływów i zysków z produkcji i sprzedaży pojazdów na paliwa konwencjonalne pozwoli też na finansowanie kosztownych badań i rozwoju w zakresie paliw alternatywnych. Jest to szczególnie ważne dla Polski, gdzie ulokowane są liczne zakłady produkcyjne w obszarze tradycyjnej motoryzacji (silniki spalinowe, pojazdy spalinowe, części i komponenty do produkcji pojazdów spalinowych itd.).

 

- Cieszymy się z uwzględnienia innych paliw alternatywnych, takich jak gazy (np. CNG), które skutecznie zmniejszają emisję substancji szkodliwych do atmosfery przy racjonalnych kosztach produkcji i infrastruktury. W tym kontekście zwracamy uwagę na konieczność zachowania neutralności technologicznej, aby zapewnić swobodny i rynkowy rozwój różnych technologii, a nie tylko wybranej w procesie administracyjnym - dodaje Paweł Wideł.

 

Konfederacja Lewiatan