Nasze bieżące działania

Szkolenie z zakresu regulacji dot. zatrudnienia już za nami!

W zeszły piątek- 22 marca 2019- w Terminalu Spotkań odbyło się szkolenie "Regulacje dot. zatrudnienia- prawo pracy 2019". Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie przez ŚZPP Lewiatan i Konfederację Lewiatan. 

W trakcie szkolenia zostały omówione istotne zagadnienia z zakresu zatrudnienia i  zmian w prawie pracy. Trenerzy mówili m.in. o nowych zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zasadach przetwarzania danych osobowych (z uwzglednieniem RODO i zmian w Kodeksie Pracy) oraz o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

 

Istotnym tematem poruszonym w trakcie szklenia była kwestia równości w biznesie. Uczestnicy dowiedzieli się jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach, jak przeciwdziałać dyskryminacji oraz mobbingowi.

 

Serdecznie zachęcamuy do udziału w kolejnych szkoleniach organzowanych przez ŚZPP Lewiatan- najbliższe już 27 marca 2019 (więcej informacji- https://bit.ly/2TWUnHT)