Nasze bieżące działania

Szkolenie- legalność zatrudnienia cudzoziemców

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z Okręgowym Ispektoratem Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach zorganizował szkolenie dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców. 

 

 

Szkolenie poprowadził pan Grzegorz Kwiatek - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru.  

 

Szkolenie miało na celu poinformowanie przedsiębiorców co powinni wiedzieć przez przyjazdem cudzoziemca do Polski, czym jest zezwolenie na pracę (m.in. jake umowy i funkcje wymagają zezwolenia na pracę), czy zamiast zezwolenia mozna otrzymać oświadczenie wpisane do ewidencji urzędu pracy. Poruszona została kwestia prac pracowniczych cudzoziemców, jak wygląda zezwolenie na pracę sezonową oraz kiedy cudzoziemiec sam musi uzyskać wizę. 

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje dla firm członkowskich Związku wydarzenia które mają na celu wspierać biznes. Kolejne szkolenie odbędzie się 10 kwietnia- tym razem zapraszmy na szkolenie dotyczące ubezpieczeń społecznych, które ogranizujemy wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.