Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Styczeń 2018

styczeń

31

2018

Inwestycje wreszcie zaczęły rosnąć

Produkt Krajowy Brutto był w 2017 r. wyższy o 4,6 proc. r/r.  Najszybciej rosła wartość dodana brutto tworzona w budownictwie i transporcie  – podał GUS we wstępnym szacunku PKB.
czytaj więcej

styczeń

30

2018

Firmy nie mają wyjścia, muszą inwestować w kształcenie pracowników

Pracodawcy, którzy w tym roku nie zainwestują we współpracę ze szkołami i uczelniami za kilka lat będą musieli ponosić bardzo wysokie koszty, aby pozyskać wykwalifikowanych pracowników.
czytaj więcej

styczeń

30

2018

Nowa unijna dyrektywa obciąży pracodawców

Zastrzeżenia budzi wprowadzenie unijnej definicji pracownika i pracodawcy, rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych pracownikom, zastosowanie dodatkowych sankcji w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu dyrektywy Parlamentu...
czytaj więcej

styczeń

29

2018

Trzy pomysły KE jak rozwijać kompetencje cyfrowe

15 stycznia Komisja Europejska przyjęła nowe inicjatywy mające na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli, promowanie wspólnych wartości i wzrost świadomości uczniów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.  
czytaj więcej

styczeń

29

2018

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Projekt ustawy o jawności życia publicznego budzi szereg wątpliwości przedsiębiorców, bo - wbrew tytułowi ustawy - w dużej mierze dotyczy właśnie biznesu. Zgodnie z nim, przedsiębiorcy będą zobowiązani do wdrażania polityk antykorupcyjnych w oparciu o bardzo nieprecyzyjne przepisy. Za nieprawidłowe, w ocenie kontrolującego, wykonanie tego...
czytaj więcej

styczeń

25

2018

Wpływ RODO na zamówienia publiczne

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Wpływ RODO na zamówienia publiczne", podczas którego prawnicy kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy omówią nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a także wpływ tych zmian na praktyczne stosowanie przepisów Prawa zamówień...
czytaj więcej

styczeń

22

2018

Przemysł w 2017 r. najlepszy od 6 lat

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w 2017 r. o 6,5 proc. r/r (ceny stałe). Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,1 proc. - podał GUS.
czytaj więcej

styczeń

19

2018

Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza  na otwarte spotkania konsultacyjne w województwie świętokrzyskim w dniach 22-26 stycznia 2018 r. Spotkania będą odbywały się kolejno w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Kielcach.
czytaj więcej

styczeń

18

2018

Ważne zmiany dla pracodawców w 2019 r.

Od początku 2019 r. na pracodawców czekają istotne zmiany dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Kolejną ważną zmianą jest możliwość prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika w postaci elektronicznej.  
czytaj więcej

styczeń

18

2018

Konfederacja Lewiatan skierowała list do europosłów

W nawiązaniu do trwających obecnie w Parlamencie Europejskim, w Komisji IMCO, prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi...
czytaj więcej

styczeń

17

2018

Premier apeluje o wspieranie szkół zawodowych - nasz komentarz do materiału Radi

Premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego. Komentarza w tej sprawie dla Radia Kielce udzieliła dr Anna Kaczor-Małecka, dyrektor naszego Biura.
czytaj więcej

styczeń

16

2018

Zachęcamy do udziału w badaniach fokusowych

W ramach przygotowania dokumentu operacyjnego Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w styczniu i lutym 2018 planuje organizację badań fokusowych. Dyskusje będą zorganizowane w centrum miasta o dogodnej godzinie dla osób uczestniczących.
czytaj więcej

styczeń

15

2018

Sejm przyjął poprawki Senatu i ograniczył handel w niedziele

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu i ostatecznie uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Ustawa trafiła na biurko prezydenta, który wcześniej wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się na jej temat. Konfederacja Lewiatan od początku była przeciwna tej regulacji.
czytaj więcej

styczeń

11

2018

Nie ma podstaw do cofania zezwoleń na prowadzenie apteki

W odpowiedzi na pismo Konfederacji Lewiatan, Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że jego odpowiedź z października 2017 r. na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego. Jest to istotne z uwagi na fakt, że odpowiedź GIF dotyczyła m.in. limitu 4 aptek.
czytaj więcej

styczeń

10

2018

Ratownictwo medyczne bez prywatnych firm

Ministerstwo Zdrowia, w projekcie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, praktycznie eliminuje z uczestnictwa w obrocie gospodarczym prywatnych przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan sprzeciwia się wyłączeniu prywatnych firm z możliwości świadczenia usług. W tym tygodniu projektem ustawy zajmuje się Sejm.
czytaj więcej

styczeń

10

2018

Nowelizacja ustawy anty-optymalizacyjnej

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych...
czytaj więcej

styczeń

09

2018

Sukces Lewiatana: limit składek ZUS trafił do TK

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy dotyczącą zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Konfederacja Lewiatan, chociaż liczyła na weto, cieszy się, że prezydent podzielił jej opinię dotyczącą trybu prac nad ustawą.
czytaj więcej

styczeń

09

2018

Priorytetem rządu powinno być zwiększenie inwestycji

Rząd w nowym składzie powinien przede wszystkim zadbać o zwiększenie inwestycji prywatnych i oszczędności, odbudowę zaufania inwestorów do państwa i poprawę wizerunku Polski za granicą - uważa Konfederacja Lewiatan.  
czytaj więcej

styczeń

09

2018

Biznes chce odbudować kształcenie zawodowe

Premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia ideę promocji kształcenia zawodowego wśród...
czytaj więcej

styczeń

08

2018

Nie brak pracy, a brak kwalifikacji przyczyną bezrobocia

Niestety nie wszyscy skorzystali na poprawie koniunktury gospodarczej i towarzyszącemu jej spadkowi bezrobocia. Największy udział w strukturze bezrobotnych nadal mają osoby długotrwale pozostające bez pracy. Martwi także fakt, że najliczniejszą grupą są osoby młode do 30 roku życia oraz z niższym wykształceniem. Aktywizacja tych grup wymaga...
czytaj więcej

styczeń

08

2018

Nabór otwarty na wyjazdową misję gospodarczą na targi Hannover Messe 2018

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc) działających w obszarze produkcji metalowo-maszynowej, automatyki przemysłowej, energetyki, w tym technologii odnawialnych i środowiskowych, informatyzacji procesów produkcyjnych z...
czytaj więcej

styczeń

05

2018

Warto wspierać zakup samochodów na paliwa alternatywne

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, członek Konfederacji Lewiatan, popiera stanowisko rządu dotyczące transportu zeroemisyjnego i niskoemisyjnego oraz wsparcia rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jednocześnie pracodawcy zgłosili kilka uwag, które mogą przyczynić się do lepszego rozwoju infrastruktury i...
czytaj więcej

styczeń

05

2018

W budownictwie coraz więcej osób dostaje płacę minimalną

W 2016 r. 1,465 mln osób otrzymywało wynagrodzenie minimalne. Było to 13 proc. ogółu zatrudnionych na umowę o pracę - podał GUS.
czytaj więcej

styczeń

04

2018

Inflacja zmniejszyła w 2017 r. o 2% dochody realne Polaków

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu 2017 r. o 2,0 proc. r/r, a w stosunku do listopada br. o 0,2 proc. - podał GUS prezentując szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
czytaj więcej

styczeń

04

2018

Przemysł w strefie euro w świetnej kondycji, u nas w dobrej

W grudniu 2017 r. wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego wzrósł do poziomu 55,0 z 54,2 w listopadzie. Natomiast wskaźnik PMI Sektora Przemysłowego w strefie euro wzrósł do poziomu 60,6 z 60,1 w listopadzie - podał Markit.
czytaj więcej

styczeń

03

2018

Nowa ustawa dot. działalności innowacyjnej

1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
czytaj więcej

styczeń

02

2018

Pomorskie, małopolskie i wielkopolskie przewodzą

W 2016 r. we wszystkich województwach odnotowano wzrost PKB r/r. Największy nastąpił w województwie pomorskim, najmniejszy w opolskim - podał GUS.
czytaj więcej

styczeń

02

2018

Od 1 stycznia 2018 r. warto będzie inwestować w B+R+I

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.  
czytaj więcej

styczeń

02

2018

W 2018 r. firmy będą zatrudniać i lepiej płacić

Na rynku pracy mamy do czynienia z sytuacją, która nie miała miejsca od 25 lat. Dane płynące z gospodarki - rosnący PKB, spadające bezrobocie, rosnące wynagrodzenia i zapotrzebowanie na pracowników - sprawiają, że można nasz rynek pracy nazwać „rynkiem pracownika". W 2018 roku priorytetem powinno być wprowadzenie zmian, ...
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.