Nasze bieżące działania

Spotkanie z Delegacją z Białorusi w Bydgoszczy

Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na spotkanie z gospodarczą delegacją Republiki Białoruś. Celem spotkania jest zapoznanie polskich przedsiębiorców z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej  w Wolnych Strefach Ekonomicznych w Brześciu oraz Grodnie na Białorusi, omówienie możliwości inwestycyjnych i przedstawienie kierunków importowo-eksportowych do euroazjatyckiej wolnej strefy handlu (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan).

 

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wolnej Strefy Ekonomicznej „Brześć” oraz Grodno. Przewidziana jest możliwość bilateralnych rozmów z delegacją białoruską po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Dysponujemy małymi salkami konferencyjnymi.

 

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016 r. w Budynku IDEA Przestrzeń Biznesu, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, w godz. 14.00-16.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Również po spotkaniu, osoby chętne, zostaną oprowadzone po Budynku IDEA Przestrzeń Biznesu.

 

Potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu należy przesłać na adres: katarzyna.m@nzp.org.pl, wskazując imię i nazwisko oraz nazwę firmy, którą Państwo reprezentujecie, a także czy są Państwo zainteresowani zwiedzaniem Budynku IDEA.

 

Szczegółowe informacje: