Nasze bieżące działania

Rozmawiali o możliwościach rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kielcach

W ramach projektu Kielecka Szkoła Partycypacji prowadzonego przez Fundację „PEStka” w dniu 29 grudnia 2016 roku odbyła się debata o możliwościach rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kielcach.  Debata miała na celu określenie możliwości popularyzacji kształcenia zawodowego wśród młodzieży, upraktycznienia procesu kształcenia zawodowego oraz dopasowania oferty szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy.


 

 

W debacie uczestniczyli przedstawiciele m.in. JobSystems GmbH z Bonn (Niemcy), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacji Możesz Więcej, Stowarzyszenia PROREW, Fundacji Aktywna Rodzina.

 

W ramach debaty eksperci ŚZPP Lewiatan - dr Sylwia Wiśniewska oraz dr Kamil Wiśniewski przedstawili wstępne wyniki badań,  które prowadzą w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach „CK Technik” i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Więcej informacji nt. projektu Kielecka Szkoła Partycypacji znajdą Państwo na stronie Fundacji „PEStka”: