Nasze bieżące działania

Przegląd emerytalny – debata w Kielcach

Zachęcamy do udziału w Debacie ZUS, która odbędzie się 28 września 2016 roku o godz. 11.00 w  Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK, ul. Świętokrzyska 21. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan będzie reprezentował Prezes Zarządu, Tomasz Tworek. 

 

W całym kraju  odbywają się debaty i konsultacje społeczne. Biorą w nich udział przedstawiciele różnych grup społecznych - pracodawców i pracowników, naukowców i ekspertów, którzy zechcą podzielić się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami i wynikami badań. Ich wyniki zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie opracowana zostanie "Biała Księga" z  rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

 

Program debaty:

 

Kielce - program