Nasze bieżące działania

Przedsiębiorco wskaż zagrożenia związane z Brexitem

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Konfederacji Lewiatan z prośbą o przekazanie uwag polskich firm dotyczących ryzyk związanych z Brexitem. Niestety, mamy niewiele czasu na zebranie opinii, które posłużą do przygotowania ramowego stanowiska Polski do negocjacji z Wielką Brytanią, uwzględniającego także interesy polskich przedsiębiorców. Na uwagi czekamy tylko do 8 grudnia.

 

 

 

Właściwa identyfikacja wszelkich możliwych (potencjalnych) - jak również tych już zauważalnych - konsekwencji i skutków Brexitu dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych już zaangażowanych na rynku brytyjskim, a także tych planujących tam ekspansję, stanowić będzie pomocne źródło na etapie przygotowywania właściwego stanowiska negocjacyjnego Polski.

 

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w zależności od zidentyfikowanych i przekazanych postulatów, zagrożeń, obaw, ewentualnie korzyści, rozważy możliwość organizacji spotkania z przedsiębiorcami, mającego na celu szczegółowe skonsultowanie wskazanych uwag.

 

Resort rozwoju zwraca się także z pytaniem o zachowanie jakich priorytetowych regulacji jednolitego rynkunależy w pierwszej kolejności zabiegać w negocjacjach nowej umowy UE-UK, a także czy istnieją takie unijne regulacje, które Wielka Brytania będzie chciała zmienić ze względu na swoje interesy gospodarcze (celem ewentualnych działań suwerenistycznych).

 

Uwagi prosimy przesłać do 8 grudnia br. na adres: jwojnarowski@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan

 

 

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Konfederacji Lewiatan z prośbą o przekazanie uwag polskich firm dotyczących ryzyk związanych z Brexitem. Niestety, mamy niewiele czasu na zebranie opinii, które posłużą do przygotowania ramowego stanowiska Polski do negocjacji z Wielką Brytanią, uwzględniającego także interesy polskich przedsiębiorców. Na uwagi czekamy tylko do 8 grudnia.

Właściwa identyfikacja wszelkich możliwych (potencjalnych) - jak również tych już zauważalnych - konsekwencji i skutków Brexitu dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych już zaangażowanych na rynku brytyjskim, a także tych planujących tam ekspansję, stanowić będzie pomocne źródło na etapie przygotowywania właściwego stanowiska negocjacyjnego Polski.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w zależności od zidentyfikowanych i przekazanych postulatów, zagrożeń, obaw, ewentualnie korzyści, rozważy możliwość organizacji spotkania z przedsiębiorcami, mającego na celu szczegółowe skonsultowanie wskazanych uwag.

Resort rozwoju zwraca się także z pytaniem o zachowanie jakich priorytetowych regulacji jednolitego rynku należy w pierwszej kolejności zabiegać w negocjacjach nowej umowy UE-UK, a także czy istnieją takie unijne regulacje, które Wielka Brytania będzie chciała zmienić ze względu na swoje interesy gospodarcze (celem ewentualnych działań suwerenistycznych).

Uwagi prosimy przesłać do 8 grudnia br. na adres: jwojnarowski@konfederacjalewiatan.pl

Konfederacja Lewiatan