Nasze bieżące działania

Projekt „Praca Przyszłości” realizuje się pełną parą!

Projekt „Praca Przyszłości” realizowany jest na obszarze województwa świętokrzyskiego. ŚZPP Lewiatan jest jego Partnerem i prowadzi biuro projektu. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 112 osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy oraz osób biernych zawodowo tj. pozostających bez pracy i nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy.

 

Realizacja projektu nabrała tempa a uczestnicy korzystają z szerokiej gamy form wsparcia tj.:

 

1. Indywidualny Plan Działań

2. Kursy zawodowe

- kurs zawodowy OZE oraz ITC

- kurs zawodowy spawalniczy oraz ITC

- kurs zawodowy fizjoterapeutyczny oraz ITC

- kurs zawodowy kosmetyczka I i II stopnia oraz ITC

3. Staże zawodowe dla 50 UP

4. Pośrednictwo pracy

 

Do stycznia 2019 został przeprowadzony kurs kosmetyczny I i II stopnia oraz ITC dla grupy pań z obszaru Ostrowca Świętokrzyskiego. Należy nadmienić, że kurs kosmetyczny kończy się egzaminem czeladniczym, nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu kosmetyczki. Od połowy stycznia realizowane jest także szkolenie kosmetyczne w Kielcach.

 

Już z początkiem marca pierwsi Uczestnicy Projektu trafią na staże zawodowe do naszych firm członkowskich!

 

W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja na kurs zawodowy OZE oraz ITC. Kurs jest polecany szczególnie dla osób, które chcą się zapoznać z rodzajami oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem swoich umiejętności, kwalifikacji do udziału w szkoleniu. Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Liczba miejsc ograniczona!

 

Znamy juz termin zaplanowanego szkolenia fizjoterapeutycznego, które odbędzie się w Kielcach:

FDM intensywny 26.02.2019 r.- 03.03.2019 r.

FDM limfologia 28.03.2019 r. – 31.03. 2019 r.

 

Więcej informacji:

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Siedziba Biura: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25/4

Kontakt tel.: 795 136 430 lub www.pracaprzyszlosci.eu