Nasze bieżące działania

Preferencyjne pożyczki na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oferuje przedsiębiorcom preferencyjne pożyczki na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.


 

Pomoc ze środków WFOŚiGW udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki, w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie 3%-4% w stosunku rocznym (w zależności od rodzaju zadania). Pożyczka może być udzielona na okres do 8 lat (wliczając okres karencji – max. 12 miesięcy). Pożyczka może być częściowo umorzona, wysokość umorzenia – max. 15% udzielonej pożyczki, będzie zależne od rodzaju zadania, okresu spłaty oraz terminowości jej dokonywania.  

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.wfos.com.pl, w zakładce Obsługa Beneficjenta.