Nasze bieżące działania

Pracodawcy planują zwiększenie zatrudnienia

Przedstawiona została najnowsza edycja badania Plany Pracodawców realizowana przez Randstad. Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas spotkania 5 września, w którym brali udział eksperci  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Konfederacji „Lewiatan”. Jak wynika z raportu wzrósł i tak już rekordowy odsetek firm chcących tworzyć nowe miejsca pracy w okresie najbliższego półrocza.

 

 

Do końca roku więcej ofert pracy

Aż 37% przedsiębiorców uczestniczących w badaniu zamierza w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zwiększyć zatrudnienie. To rekordowy wynik w historii badania. Tworzeniem nowych miejsc pracy są szczególnie zainteresowane firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (SSC/BPO) i przemysłu. Jednocześnie tylko 7% przedsiębiorców planuje w najbliższym półroczu ograniczenie zatrudnienia.

 

 

Dobra sytuacja firm

Co najmniej dobrze swoją sytuację finansową ocenia 68% przedsiębiorców. To także rekordowy wynik, choć tak samo optymistycznie było już w badaniu przed rokiem. Poprawę sytuacji przedsiębiorstw coraz bardziej odczuwają pracownicy, którzy wywierają silniejszą presję płacową. Odczuwa ją już co 4 uczestnik badania. Wzrosła też liczba przedsiębiorców, którzy zamierzają zwiększyć wynagrodzenie (25%).

„Widzimy jednak, że wiele firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a sporo mniej planuje zwiększyć wynagrodzenia. Dlatego pracownicy często po prostu decydują się zmienić miejsce pracy na lepszą ofertę, niż negocjować wynagrodzenie z dotychczasowym pracodawcą. W wielu firmach obserwujemy utrzymujący się wysoki poziom rotacji pracowników.” – zaznacza Agnieszka Bulik, ekspertka rynku pracy, dyrektor ds. prawnych firmy doradztwa personalnego Randstad.

 

 

Trudniej o pracowników

Dla wielu przedsiębiorców coraz większym wyzwaniem staje się rekrutacja. Tylko w 37% firm udało się wypełnić wakaty zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. 31% zatrudniło mniejszą liczbę osób niż zakładało, a 21% ograniczyło swoje oczekiwaniem względem kwalifikacji kandydatów.

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest pozyskanie robotników wykwalifikowanych i techników – osoby z tej grupy są postrzegane jako trudno dostępne na rynku prac dla 45% badanych. Trudno jest też o mistrzów i brygadzistów (35%) oraz inżynierów (34%). Pracodawcom znacznie łatwiej jest znaleźć pracowników biurowych i administracyjnych.

 

 

Szczegółowe wyniki najnowszej edycji badania „Plany Pracodawców” realizowanego przez Randstad dostępne są w pełnej wersji informacji prasowej