Nasze bieżące działania

Praca 4.0. Coraz trudniej utrzymać pracownika w firmie

Przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy nie tylko ze znalezieniem nowych osób do pracy, ale również z utrzymaniem już zatrudnionych.

Publiczne służby zatrudnienia nie nadążają za zmianami na rynku pracy. Aby utrzymać pracowników trzeba rozwijać telepracę, pracę zdalną i inwestować w podnoszenie kwalifikacji.

System edukacji ma nauczać kompetencji, które są potrzebne nie tylko w szkole czy w życiu, ale przede wszystkim w miejscu pracy.