Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Projekty wspierające

Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region

powrót

 

Projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” jest realizowany przez ŚZPP Lewiatan w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy (Lider projektu), Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - ŚCITT,  Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach  - CKP oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ŚCDN. 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

 

Zadanie 1 – Diagnoza indywidualnego zapotrzebowania szkół zawodowych na działania wspierające ich rozwój zgodnie z wymogami rynku pracy.

Diagnoza będzie polegała na badaniu, przeprowadzonym w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego województwa świętokrzyskiego wśród uczniów/uczennic, nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami regionu.
Z uwzględnieniem  równych szans kobiet i mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej projektu.  

 

Zadanie 2 – Model współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wypracowanie modelu dotyczącego współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy poprzez spotkania z przedstawicielami sektora biznesu, instytucji rynku pracy, oświaty i organów prowadzących szkoły zawodowe.

 

Zadanie 3 – Wdrożenie innowacyjnych form wsparcia kształcenia zawodowego polegających na dualnym podejściu do kształcenia i szkolenia.

Formy wsparcia kształcenia zawodowego przeprowadzone w postaci zajęć dla uczniów/uczennic, prowadzonych przez przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego realizowane w systemie dualnym, czyli teoria w szkole, praktyka w zakładach pracy.

 

Zadanie 4 – Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie.

Uczniowie/uczennice uczestniczący w projekcie, będą odbywać staże i praktyki  w wyznaczonej ilości godzin, w zawodach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.

 

Zadanie 5 – Organizacja zbiorowych i indywidualnych kursów doradztwa zawodowego i kultury zawodu dla uczniów.

Uczniowie/uczennice będą brać udział w kursach z zakresu doradztwa zawodowego, które realizowane będą w postaci blended e-learningową.

 

Zadanie 6 – Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kluczowych kompetencji.

Zapewnienie uczniom/uczennicom rozwoju kompetencji kluczowych m.in.: matematycznych, informatyczo - technicznych oraz przeprowadzenie kursów z języka obcego branżowego. Doposażenie pracowni dydaktycznych szkół zgodnie w wymogami KOWEZIU.

 

Zadanie 7 Przedsiębiorczość zawodowa.

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć warsztatowych przez przedsiębiorców dla uczniów/uczennic z dziedziny przedsiębiorczości i kreatywności w postaci rozwiązywania zadań praktycznych z zakresu 7 inteligentnych specjalizacji regionu oraz wyjazd na targi branżowe.

 

Zadanie 8 – Doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego.

Zorganizowanie seminariów z elementami warsztatowymi, praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach  dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego na temat dualnego podejścia do kształcenia zawodowego w celu podniesienia kwalifikacji praktycznych.

 

Zadanie 9 – Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego dla Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Utworzenie dwóch CKZiU w województwie świętokrzyskim wraz z opracowaniem ich rozwoju biorąc pod uwagę branże kluczowe w regionie,
w tym utworzenie CKP w Kielcach.

 

Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.09.2018


Wartość projektu: 11 586 919,89 zł

 

Dofinansowanie: 10 945 828,09 zł w tym ze środków Funduszy Europejskich 9 848 881,90 zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Galeria

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.