Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Maj 2016

Szkolenie " Praktyczne aspekty Rozporządzenia o ochronie danych osobowych"01 czerwca 2016

powrót

ODO 24 wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają w ramach Akademii Lewiatana na szkolenie

Praktyczne aspekty Rozporządzenia o ochronie danych osobowych-

6 czerwca 2016 r., Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 

 

Szanowni Państwo,

 

Za sprawą unijnego rozporządzenia, które kończy proces reformy europejskiego systemu ochrony danych osobowych, ujednoliceniu ulegną przepisy dotyczące ochrony danych we wszystkich krajach członkowskich. Czekają nas więc duże zmiany.

 

Rozporządzenie zostanie uchwalone przez Parlament Europejski wiosną br. i bezpośrednio, zacznie obowiązywać w UE od 2018 roku. Oznacza to, że polska ustawa o ochronie danych osobowych nie będzie potrzebna, gdyż zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia europejskiego.

 

Co zmieni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych oraz w zakresie swobodnego przepływu tych danych? Co te zmiany oznaczają w praktyce? Dlaczego już dziś warto się do nich przygotować? O tym dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

 

W programie ponadto:

 

 • Kim ma być, według rozporządzenia, inspektor danych osobowych? Jakie ma mieć zadania? Kiedy należy go powołać? Jak o nim informować?
 • Nowe obowiązki administratora danych osobowych, w tym m.in. obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, zgłaszania naruszeń oraz informowania o danych inspektora osób, których przetwarzane dane dotyczą.
 • Nowe kary za łamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych.
 • Nowe pojęcia, które wprowadza rozporządzenie, np. współadministratorzy danych osobowych, grupy przedsiębiorstw.
 • Zaostrzenie kar za brak ochrony danych osobowych – ich wysokość i zasady nakładania.
 • Profilowanie, prawa do bycia zapomnianym, system „one stop shop”.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą – poprawianie i usuwanie danych, ograniczenie przetwarzania, sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Zasady przetwarzania danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora).
 • Zasady przekazywania danych do państw trzecich.
 • Zadania i rola organu nadzorczego (GIODO).

 

Szkolenie kierowane jest głównie do właścicieli i zarządów firm oraz osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Akademia Lewiatana jest szkoleniem bezpłatnym, kierowanym do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

 

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
 
Serdecznie zapraszamy!

 

Agenda spotkania:

 

9.30 - 10.00
Rejestracja, kawa powitalna


10.00 - 11.30
CZĘŚĆ I. Istotne novum
prowadzący: adwokat Marcin Zadrożny

 

 • ORGAN NADZORCZY (GIODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia.
 • SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę. 
 • PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci

 

11.30 - 11.45
Przerwa kawowa


11.45 - 13.00
Część II. Prawa i obowiązki
prowadząca: adwokat Anna Dmochowska

 • PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOWI DANYCH:  prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 • OBOWIĄZKI ADMINISATORÓW DANYCH: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

 

13.00 - 13.45
Lunch


13.45 - 15.30
Część III. Status inspektora, procesora, przekazywanie danych poza EOG oraz kodeksy i certyfikacja
prowadzący: adwokat Marcin Zadrożny, adwokat Anna Dmochowska

 • INSPEKTOR OCHORNY DANYCH: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne.
 • PODMIOT PRZETWARZAJĄCY (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH: zasady przekazywania danych.

 

KODEKSY POSTĘPOWANIA I CERTYFIKACJA: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące, które uzyskały uprzednio akredytację w trybie art. 43 Rozporządzenia.

Galeria

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.