Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Aktualności

Walne Zgromadzenie ŚZPP21 czerwca 2015

Walne Zgromadzenie członków ŚZPP Lewiatan, które odbyło się w ostatni piątek, 19 czerwca 2015r., było jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku. Dobiegła końca czteroletnia kadencja dotychczasowych organów decyzyjnych Związku, czyli Zarządu i Rady Nadzorczej i w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leżał wybór nowego ich składu.   Walne Zgromadzenie zbiera się raz na rok, by przyjąć sprawozdanie z działalności Związku, a także uchwalić program działania Związku. Przed głosowaniem przybyli członkowie wysłuchali sprawozdania z działalności Związku w 2014 roku.   Karol Kaczmarski, Dyrektor Związku, przestawił aktywność i osiągnięcia Związku, w trzech obszarach: merytorycznym, organizacyjnym i finansowym.   Wśród ubiegłorocznych sukcesów znalazło się m.in. 18 wypracowanych opinii i stanowisk, opracowanie i opublikowanie Świętokrzyskiej Listy Barier, wpływ na kształt Ordynacji Podatkowej, Prawo Działalności Gospodarczej oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany.   Wymienione zostały także podejmowane przez Związek inicjatywy, jak spotkania „O biznesie przy kawie”, Debata Gospodarcza, Okrągły Stół czy audycje radiowe i telewizyjne.   Zauważalnym w ostatnim roku, ale także w ciągu ostatnich kilku lat, jest trwały wzrastający trend w zakresie liczby członków. Od 2009 roku wartość ta uległa potrojeniu, osiągając 73 firmy.   W planach na 2015 rok znalazła się kontynuacja działań na rzecz przedsiębiorców, wśród których są cykliczne spotkania „O biznesie przy kawie”, Debata Gospodarcza, audycje radiowe, a także nowa inicjatywa – Piknik Gospodarczy.   Zgodnie ze statutem, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej. Jej skład osobowy został nieco zmieniony w porównaniu z poprzednim, została też powołana nowa Przewodnicząca Rady. W skład organu weszli: - Emilia Polańska – Przewodnicząca Rady - Halina Bożena Dobrowolska - Teresa Mamcarz - Edmund Gouda - Konstanty Kamionka - Dariusz Wątroba   Rada Nadzorcza jednomyślnie zdecydowała o przedłużeniu mandatu dotychczasowego Prezesa oraz Zarządu, poszerzając przy tym skład organu o jedną osobę. Obecny skład Zarządu będzie liczył cztery, a nie jak poprzednio trzy osoby i prezentuje się następująco: - Tomasz Tworek – Prezes Zarządu - Marek Banasik – Wiceprezes - Barbara Czerska – Wiceprezes - Małgorzata Suchodolska - Wiceprezes - nowo wybrana.   Głos zabrał także Prezes. Podsumował mijające cztery lata swojego zarządzania organizacją, a także nakreślił plany na najbliższą kadencję, na którą planowany jest jeszcze bardziej dynamiczny rozwój organizacji, a także silne zaistnienie w przestrzeni publicznej oraz aktywne kreowanie polityki gospodarczej w regionie.  
logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.