Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Wydawnictwa

Lista Barier Przedsiębiorczości

powrót

Naszą przedsiębiorczość ograniczają zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego, sztywne prawo pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efektywność zamówień publicznych czy przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności.


Konfederacja Lewiatan opracowuje i wydaje Czarne Listy Barier od 2006 roku. Dotychczas miały one formę drukowaną i ukazywały się raz w roku.

 
Od 2015 roku są one umieszczane w wersji elektronicznej, w serwisie www.listabarier.pl. i  systematycznie auktalizowane. Kliknięcie na daną kategorię przeniesie Państwa na jej bezpośrednią stronę.

 

Kategorie Barier, z których można znaleźć informacje to:"Czarna lista barier" to jedna z flagowych publikacja Lewiatana. Wydana została po raz pierwszy w 2003 roku, kolejne edycje publikowane są na początku każdego roku. Lewiatan identyfikuje w niej bariery napotykane przez przedsiębiorców w poszczególnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej - również w dziedzinie wykorzystania funduszy strukturalnych. Kolejne wydania pokazują, przez ostatnie dziesięć lat liczba barier zamiast maleć, z roku na rok wzrasta.


W połowie 2014 roku została wydana regionalna wersja listy barier, która uwzględnia uwarunkowania i specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w regionie świętokrzyskim.


 
 


Jest to owoc naszych spotkań, które w I połowie 2014 roku odbyliśmy z przedsiębiorcami w całym regionie. Uzyskaliśmy od nich wtedy bardzo konkretne informacje na temat tego, co utrudnia im prowadzenie działalności gospodarczej. Nasza lista barier zawiera skatalogowanie i analizę najważniejszych barier, ale także wskazuje rekomendacje umożliwiające ich przełamanie.
Ze słowa wstępnego Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan:

"Awansowaliśmy na 45 miejsce w rankingu „Doing Business” Banku Światowego, który ocenia łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, i na 50 miejsce w rankingu Heritage Foundation, który ocenia poziom wolności gospodarczej. Ale to oznacza, że w blisko 50 państwach przedsiębiorcom stworzono lepsze warunki niż w Polsce.


Naszą przedsiębiorczość ograniczają zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego, sztywne prawo pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efektywność zamówień publicznych czy przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności. Źródłem większości barier jest nieefektywny system stanowienia prawa. Dlatego proponujemy m.in. egzekwowanie od inicjatorów zmian legislacyjnych obowiązku prowadzenia rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi stronami i opracowania ocen skutków regulacji (OSR), a także monitorowanie skutków wdrożonych przepisów."

Edycje "Czarnej Listy Barier" z poprzednich lat:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.