Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Październik 2014

Skuteczny dialog - siłą regionów05 listopada 2014

powrót

W dniu 16 października 2014 roku mieliśmy okazję gościć na konferencji "Skuteczny dialog - siłą regionow" zorganizowanej przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza i Wojewodę Mazowieckiego. Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom dialogu społecznego w regionach, a w szczególności tego w jakim kierunku należy go reformować by stał się efektywnym narzędziem rozwiązywania problemów gosodarczych.


Spotkanie otworzył Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który podreślił wagę i znaczenie dialogu społęcznego w regionach. Zaznaczył, że należy do sukcesywnie wzmacniać, gdyż to samorządy dysponują większością środków Europejskiego Funduszu Społeczenego.

Kolejnym prelegentem była Anna Wolska, członek zarządu ZPWiM, która przedstawiła założenia projektu "Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego".

Następnie głos zabrał Jacek Sułek - przewodniczący Forum Dialogu Regionalnego. Zaprezentował propozycje zmian do ustawy o dialogu społecznym w zakresie dialogu regionalnego, wypracowane w okresie VI-X 2014 i skonsultowany podczas spotkań wojewódzkich komisji dialogu społecznego w różnych regionach w Polsce.
Wśród najważniejszych zmian, które zostały zaproponowane przez Forum Dialogu Regionalnego do funkcjonowania dialogu społecznego w regionach były:
- Zmiana nazewnictwa - zamiast Komisji, projekt zakłada działalność Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego
- Uczestnicy konsultacji silnie akcentowali konieczność uczestniczenia osobistego Marszałka Województwa, a także innych przedstawicieli samorządu - gmin oraz powiatów.
- Postulowana jest niezależność finansowa Rad. Powinny one posiadać odrębny budżet na swoją działalność. Ze względów technicznych, jego dysponentem byłby wojewoda. Ponadto, Rady powinny stworzyć swoje Sekretariaty i zatrudniać w nich osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną.
- Rady będą przyjmowały stanowiska w sprawach istotnych dla regionu. Decyzje w tej kwestii byłyby podejmowane na zasadzie konsensusu.
- Rady będą mialy także możliwość oddziaływania ponadregionalnego. Gdy 8 Rad przyjmie wspólne stanowisko, Centralna Rada będzie zobligowana je rozpatrzeć.
- Istotnym czynnikiem wzmacniającym pozcyję Rad będzie instytucja wysłuchania publicznego. Będzie ona powoływana na zgodny wniosek stron pracodawców i pracowników.
- Aby zapewnić odpowiednią reprezentację regionów na szczeblu centralnym, przy Centralnej Radzie zostanie powołane ciało, składające się z przedstawicieli rad regionalnych.

Kolejnym elementem konferencji były wystąpienia szefów i przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych. Głos zabrali:
- Antoni Odzimek - Wice Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
- Zbigniew Kmicic - wiceprezydent Pracodawców RP
- Jeremi Mordasewicz - Konfederacja Lewiatan
- Dariusz Trzcionka - wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
- Zbigniew Żurek - wiceprezes Business centre Club

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli regioalnych uczestnikow dialogu społecznego, którego moderatorem był Jacek Sułek. Głos zabrali:
- Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki,
- Michał Kuszyk - wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, członek WKDS we Wrocławiu,
- Jerzy Wiśniewski - przewodniczący Rady OPZZ WOjewództwa Mazowieckiego, członek WKDS w Warszawie,
- Marek Zychla - Członek Dorum Dialgu Regioanelngo, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców, członek WKDS w Katowicach.


Spotkanie zamknął dr Rafał Towalski z SGH, który podkreślił, że dialog społeczny musi być kształtowany autonomicznie, a nie narzucany poprzez władze. Jego zdaniem konflikty powinny być rozwiązywane, a nie tłumione, stąd waga dialogu społecznego w regionie.

Galeria

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.