Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Lipiec 2014

Spotkanie z Ministrem Jackiem Męciną28 lipca 2014

powrót

23 lipca br. w Siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie z prof. Jackiem Męciną – Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej. Celem spotkania było omówienie istotnych elementów nowej ustawy oraz form współpracy organizacji pracodawców z Urzędami Pracy i pozostałymi uczestnikami Rad Rynku Pracy.

 


 

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej prof. Jacek Męcina spotkał się z przedstawicielami Konfederacji Lewiatan w powiatowych i regionalnych radach zatrudnienia, żeby poinformować o nowych rozwiązaniach wdrożonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od 27 maja br.

 

Minister wskazał, że nowa ustawa ma przede wszystkim służyć zwiększeniu poziomu zatrudnienia, co ma być odpowiedzią na malejące w związku ze zmianami demograficznymi zasoby pracy. W szczególności minister wskazał na instrumenty służące aktywizacji zawodowej osób młodych (przed 30 rokiem życia) i starszych po 50 roku życia. Opisał także instrumenty służące wsparciu zatrudnienia osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem lub opieką nad niesamodzielnym członkiem rodziny.

 

Struktury publicznych służb zatrudnienia nie są dostatecznie silne, żeby poradzić sobie samodzielnie z bezrobociem, należy w większym stopniu wykorzystywać potencjał prywatnych agencji zatrudnienia - wskazywał minister. Rolą członków rad zatrudnienia powinno być zadbanie, by w ich regionach ruszyły programy regionalne, polegające na zlecaniu aktywizacji trudnych bezrobotnych agencjom zatrudnienia. Należy zadbać aby tego rodzaju partnerstwa publiczno-prywatne gwarantowały odpowiednią jakość usług, ponieważ wyniki pilotażu wskazują, że efekty tego mechanizmu są zróżnicowane, w zależności od tego na przyłożono się do określenia warunków współpracy.

 

Rolą rad zatrudnienia jest także zadbanie o możliwie najbardziej efektywny podział środków funduszu pracy na powiaty. Minister zachęcał, aby wpływać na kształtowanie kryteriów podziału środków w regionie, tak aby osiągnąć możliwie najlepsze efekty. Podkreślał także, że od tego roku pracodawcy mogą korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tym roku przeznaczono 40 mln złotych na szkolenia, studia, kursy i inne działania związane z aktualizacja i podnoszeniem kompetencji pracowników po 45 roku życia. Pracodawcy mogą z tych pieniędzy sfinansować 80% kosztów. W przyszłym roku KFS ma już dysponować kwotą 200 mln zł.

Galeria

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.