Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Czerwiec 2014

Trwają konsultacje RPO 2014-202004 lipca 2014

powrót

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawiadamia o opracowaniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentów do publicznego wglądu.


Z niezbędną dokumentacją obejmującą w szczególności:
1) projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2) Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
3) Stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie określenia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko oraz opinię Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
można zapoznać się w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (ul. Sienkiewicza 63, pokój nr 404) w godzinach pracy Urzędu (7.30 - 15.30), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://bip.sejmik.kielce.pl/143-departament-polityki-regionalnej.html  oraz stronie internetowej http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. w okresie od dnia 30 czerwca 2014 r do dnia 21 lipca 2014 r.
1) w formie pisemnej; na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
2) ustnie do protokołu; w Departamencie Polityki Regionalnej, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, pok. 404;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: marcin.bilski@sejmik.kielce.pl
4) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://bip.sejmik.kielce.pl/143-departament-polityki-regionalnej.html oraz stronie internetowej http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

ZAŁĄCZNIKI:
  • Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 –POBIERZ
  • Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 –POBIERZ
  • Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie określenia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – POBIERZ
  • Stanowisko Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie określenia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko –POBIERZ
  • Opinia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego –POBIERZ
  • Formularz zgłaszania uwag –POBIERZ

Galeria

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.