Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Listopad 2019

Akademia Menadżera Innowacji28 listopada 2019

powrót

Spotkanie informacyjne Akademia Menadżera Innowacji


 

2 grudnia 2019 r. o godz. 10 w Kieleckim Parku Technologicznym odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

 

Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, za realizację którego odpowiada Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji menadżerów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania innowacjami. W uproszczeniu chodzi o to aby pokazać firmom w jaki sposób mogą wykorzystywać innowacje w swoim rozwoju. Uczestnicy zyskują kompetencje zarówno w zakresie tworzenia innowacji samodzielnie, wewnątrz firmy, jak również pozyskiwania ich z zewnątrz i implementowania do własnej działalności.

 

AMI to program doradczo-szkoleniowy. Jego uczestnicy otrzymują ponad 90 godzin wykładów i warsztatów oraz do 120 godzin indywidualnego doradztwa. Program merytoryczny AMI jest zbudowany wokół 6 głównych tematów: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby oraz procesy. Jest dodatkowo uzupełniony warsztatami z 3 metodyk tworzenia i wdrażania innowacji: Business Model Canvas, Design Thinking oraz Open Innovation.

 

Program składa się z 9 zjazdów (7 dwudniowych i dwóch jednodniowych) organizowanych w Warszawie w piątki i soboty. Wśród tych 9 spotkań 6 dotyczy wskazanych powyżej zagadnień merytorycznych. W ich trakcie odbywają się wykłady i warsztaty (także z metodyk). Po każdym z takich zjazdów następuje tzw. cykl doradczy podczas którego uczestnicy AMI pracują wspólnie z dedykowanym sobie doradcą nad poszczególnymi zagadnieniami. Założeniem programu jest, aby korzyść z niego czerpali nie tylko uczestnicy, ale także firmy. Dlatego praca z doradcą polega co do zasady na analizie stanu obecnego przedsiębiorstwa i wypracowaniu rekomendacji w jaki sposób funkcjonowanie firmy w danym zakresie można udoskonalić. Tzn. np. po zjeździe dotyczącym kultury innowacyjności uczestnicy AMI analizują swoją firmę pod kątem tego czy panują w niej warunki (kultura) sprzyjająca powstawaniu i wdrażaniu innowacji. Jeżeli nie, przygotowują rekomendacje stosownych zmian. Na koniec programu uczestnicy AMI opracowują Plan Wdrożenia Zmiany, w którym wskazują jakie zmiany powinny zajść w ich firmie aby mogła ona być bardziej innowacyjna. Decyzja czy zmiany wdrożyć należy do władz przedsiębiorstwa. Firmy z sektora MSP oraz firmy duże otrzymują wsparcie doradcy w wymiarze do 120 godzin. Firmy mikro do 60 godzin. Każda firma sama wybiera doradcę spośród zaproponowanych jej kandydatur (co najmniej 3).

 

Każda firma może wysłać do AMI od 2 do 5 pracowników.

- mikroprzedsiębiorstwa – co najmniej 2 pracowników

- MŚP i duże przedsiębiorstwa – co najmniej 3 pracowników.

 

Powinny to być osoby zajmujące stanowiska kierownicze co najmniej średniego szczebla, tzn. co najmniej kierownicy działów. W przypadku firm dużych wykluczony jest udział prezesów, członków zarządów i dyrektorów generalnych. Zapraszamy też pracowników zajmujących stanowiska niższego szczebla, ale kluczowych dla procesu innowacyjnego w firmie.

 

Projekt jest dofinansowany w wysokości do 80% dla firm z sektora MSP i do 50% dla firm dużych.

Maksymalna wysokość wkładu własnego przedsiębiorstwa

- 6 400 zł* netto na uczestnika w przypadku mikro, małych i średnich firm,

- 16 000 zł* netto na uczestnika w przypadku dużych firm.

*Kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

 

Po zakończeniu udziału w AMI firma i uczestnicy otrzymują certyfikaty.

 

Rekrutacja jest otwarta i trwa do 31 grudnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy firmy z każdej branży. Warunkiem jest chęć rozwoju dzięki innowacjom i chęć podnoszenia kompetencji swoich pracowników w tym zakresie. Rekrutacja jest prowadzona on-line z wykorzystaniem prostego formularza. W razie konieczności służymy pomocą w wypełnieniu.

Link do formularza znajduje się na stronie internetowej projektu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

 

UWAGA! Bardzo ważne jest, aby w przypadku wypełnienia wniosku, ze względów formalnych, wskazać w nim, że informację o projekcie firma uzyskała od Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Dodatkowo załączam linki do filmów promocyjnych AMI:

https://www.youtube.com/watch?v=WnnSahM59nc

https://www.youtube.com/watch?v=xNBiMd9I840&feature=youtu.be

oraz linki do publikacji na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/posts/jakubrawski_parp-przygotuje-kolejnych-menad%C5%BCer%C3%B3w-innowacji-activity-6601043395886489600-oJq9

https://www.linkedin.com/posts/polish-agency-for-enterprise-development_akademia-menad%C5%BCera-innowacji-activity-6602127022879752192-80vd

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną po stronie realizatora spotkania:

Jakub Rawski koordynator projektu, tel. +48 503130506, e-mail: j.rawski@vistula.edu.pl

 

 

 

Galeria

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.