Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Menu

Usługi doradcze

powrót

1. Tworzenie biznesplanów – usługa profesjonalnej analizy przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, badania rynków ich potencjałów i wskazania najbardziej obiecujących dla przedsiębiorcy przedsięwzięć wraz z pogłębioną analizą możliwości finansowania wejścia na rynek.

 

2. Tworzenie studiów wykonalności inwestycji – usługa profesjonalnej analizy projektu/przedsięwzięcia, wraz z pogłębioną analizą rynków ich potencjałów, modelowaniem biznesowym oraz ofertą finansowania inwestycji z montażem finansowym różnych źródeł łącznie.

 

3. Strategie marketingowe i reklamowe – usługa wsparcia firmy doradztwem marketingowym i reklamowym najlepszych specjalistów, zawiera w sobie projekty graficzne, profesjonalną analizę sytuacji firmy/produktu, przygotowanie strategii i planu działania na wszystkich rynkach europejskich.

 

4. Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć – profesjonalna, pogłębiona analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych i nie tylko, zawierająca elementy wskaźnikowe, wyceny, prognozy przychodów i kosztów oraz optymalne modele biznesowe na życzenie klienta.

 

5. Badanie rynku – usługa profesjonalnego badania potrzeb klienta, opierająca się na metodach ankietowych, fokusowych, warsztatowych metodach tworzenia profilu klienta, a także desk research.

 

6. Optymalizacja kosztowa – usługa profesjonalnej pogłębionej analizy kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, zawierająca rekomendacje oraz propozycje planów wdrożenia. Opcjonalnie na życzenie klienta - wdrożenie.

 

7. Optymalizacja procesów produkcji – usługa pogłębionej analizy funkcjonowania linii produkcyjnej, przepływu materiałów, audyt technologiczny, wraz z rekomendacjami i symulacjami całego procesu. Na życzenie klienta plan wdrożenia z usługą wdrożenia.

 

8. Due dillegence – usługa wielopłaszczyznowej analizy kondycji przedsiębiorstwa w obszarze handlowym, finansowym, prawnym i podatkowym.

 

9. Tworzenie modeli biznesowych przedsięwzięć – usługa badania atrakcyjności oferty, potencjału rynku i stworzenia optymalnego modelu biznesowego do oferowanych produktów i usług. Na życzenie klienta modelowanie może obejmować rynki zagraniczne.

 

10. Tworzenie produktów i usług – usługa tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o metodę design thinking.

 

11. Optymalizacja procesów zarządczych przedsiębiorstwa - usługa pogłębionej analizy funkcjonowania firmy, identyfikacji wąskich gardeł w procesie zarządzania wraz z rekomendacjami i symulacjami całego procesu. Na życzenie klienta plan wdrożenia z usługą wdrożenia.

 

12. Restrukturyzacja i reorganizacja przedsiębiorstwa – usługa pogłębionej analizy prawnej, finansowej, organizacyjnej przedsiębiorstwa, wraz z doborem optymalnych narzędzi dla poprawy funkcjonowania. Na życzenie klienta pomoc w znalezieniu inwestora.

 

13. Strategie wejścia na rynki zagraniczne – usługa doradcza wsparcia wejścia na rynki zagraniczne w formie strategii, planu operacyjnego i modelu biznesowego, łącznie ze wsparciem poza granicami kraju w formie pomocy prawnej, doradczej, tłumaczeń.

 

14. Modele biznesowe dla produktów i przedsięwzięć – usługa doradcza modelowania biznesowego przedsięwzięć (BMC, BMI, inne). Na życzenie klienta wdrożenie.

 

 

 

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.