Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Aktualności

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 17 stycznia 2019

Powiatowe urzędy pracy z całego województwa rozpoczynają nabory wniosków od pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji swoich pracowników. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Na 2019 rok województwo świętokrzyskie otrzymało na ten cel z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5,5 mln złotych. W ramach KFS finansować można przede wszystkim szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i samych przedsiębiorców, jak również np. studia podyplomowe. Do składania wniosków uprawnieni są wszyscy pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające przynajmniej 1 pracownika. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak również np. organizacje pozarządowe i podmioty publiczne (np. szkoły). Maksymalna kwota dofinansowania na 1 pracownika sięga nawet 13 tys. złotych. Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 10 pracowników, mogą liczyć na sfinansowanie 100% kosztów kształcenia pracowników; pozostałe podmioty uzyskają refundację na poziomie 80% (nie więcej jednak niż do równowartości 300% przeciętnego wynagrodzenia). Wnioski rozpatrują powiatowe urzędy pracy, właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy. Pracodawca, ubiegając się o środki, powinien uzasadnić potrzebę inwestowania w kompetencje konkretnego pracownika (musi być to osoba zatrudniona na podst. umowy o pracę w dowolnym wymiarze etatu), przedstawić m.in. dalsze plany względem przeszkolonego pracownika. Dostawcą usługi szkoleniowej może być podmiot wybrany przez samego pracodawcę. Zgodnie z priorytetami KFS ustalonymi przez Ministerstwo na rok 2019, preferencje w dostępie do środków KFS będą mieć pracodawcy inwestujący w pracowników po 45 roku życia, a także pracowników o niskich kwalifikacjach (bez świadectwa dojrzałości) lub kształcący pracowników w zawodach uznanych za deficytowe.  Do składania wniosków zachęcamy również publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Wśród tegorocznych priorytetów znajduje się podnoszenie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, jeśli podjęcie kształcenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu. http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/501-zapraszamy-pracodawc%C3%B3w-do-korzystania-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO “ŚWIĘTOKRZYSKIEJ VICTORII”15 stycznia 2019

Do 6 lutego można nadsyłać zgłoszenia do każdej z trzech kategorii “Świętokrzyskiej Victorii” – Osobowość, Przedsiębiorczość oraz Samorządność. Formularze zgłoszeniowe i regulamin można pobrać poniżej. Nagroda Świętokrzyska Victoria została ustanowiona Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowiski pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego. Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznychi prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktykw zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.), i „Przedsiębiorczość”. Tegoroczna edycja będzie już 11. w historii nagrody. Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 6 lutego. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów jedenastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”. Uroczysta gala, podczas, której ogłoszone zostaną wyniki odbędzie się 5 marca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Więcej informacji:  https://www.swietokrzyskie.pro/trwa-nabor-wnioskow-do-swietokrzyskiej-victorii/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.