Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/11/KF/2018

powrót

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego nr 02/11/KF/2018 z dnia 14.11.2018 roku na usługę polegającą na dostawie 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich

z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk profesjonalnych, fabrycznie nowych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach grantu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Dostar s.m. Sławomir Martyka

Ul. Kolberga 17

25-620 Kielce

NIP 657 175 10 04

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryterium terminu realizacji zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 100 pkt. Łączna cena oferty brutto 33 626,00 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.