Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Listopad 2018

Wspólne stanowisko pracodawców po wyroku TK20 listopada 2018

powrót

Z ulgą przyjmujemy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa o zniesieniu limitu składek na ZUS jest niezgodna z Konstytucją.

Rozczarowuje brak uwzględnienia podnoszonych przez Prezydenta uchybień w procesie konsultacji z partnerami społecznymi.

Wspólne stanowisko podpisały Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje pracodawców będące członkami RDS.

  

 

W stanowisku czytamy, że partnerzy społeczni wyrażali negatywną opinię w sprawie zarówno trybu procedowania ustawy, jak i jej celów. Partnerom społecznym uniemożliwiono efektywne zabranie głosu w sprawie procedowanej ustawy o tak dalekosiężnych skutkach gospodarczo-społecznych. Konstytucja RP przyznaje dialogowi społecznemu i współpracy partnerów społecznych szczególną rolę w kształtowaniu ustroju gospodarczego. W myśl art. 20 Konstytucji RP społeczna gospodarka rynkowa oparta (....) na dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętajmy, że powołaniu Rady Dialogu Społecznego towarzyszyło wspólne przekonanie o potrzebie redefinicji dialogu społecznego w kontekście wytycznych wynikających z Konstytucji RP.

 

W przypadku ustawy dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS konsultacje z Radą Dialogu Społecznego, reprezentatywnymi organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców, były procesem fasadowym. Prowadzony był on w sposób pozbawiający partnerów społecznych możliwości przygotowania merytorycznych stanowisk z powodu braku czasu.

 

Zniesienie górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, w zgodnej opinii organizacji pracodawców naruszałoby stabilność systemu ubezpieczeń społecznych, zwiększyłoby drastycznie obciążenia pracodawców i pracowników, a ponadto byłoby sprzeczne z rządową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładającą tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych.

 

Jednocześnie organizacje pracodawców wyrażają sprzeciw wobec podejmowania ad-hoc inicjatyw legislacyjnych, modyfikujących wybrane elementy systemu ubezpieczeń społecznych, tak jak miało to miejsce w przypadku propozycji zniesienia limitu składek. Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych wymagają systemowego podejścia i konsensusu wypracowanego w dialogu społecznym. Organizacje pracodawców są gotowe na taką dyskusję.

 

Konfederacja Lewiatan

Galeria

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.