Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Menu

RODO

powrót


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia precyzyjnego i czytelnego/przejrzystego/dokładnego przetwarzania danych:


1) Administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – dobrowolna, samorządna organizacja, niezależna w swojej działalności statutowej od organów administracji  państwowej i samorządu terytorialnego  oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych z siedzibą w Kielcach: 25-512 Kielce ul .Warszawska 25/4


2) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na adres:

biuro@szpp.eu , Tel./fax.: +41 341 70 39


3) Dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań statutowych Związku oraz  na potrzeby realizacji inicjatyw wspierających biznes realizowanych przez Związek np. projektów współfinansowanych z UE i innych źródeł  zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem trwania oraz ustawowym okresem realizacji


4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 podpunkt b w/w rozporządzenia


5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa


6) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych


7) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


8) Podanie danych osobowych jest dobrowolnie ale w przypadku ich niepodania niemożliwa będzie realizacja niektórych procedur z nimi związanych


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.