Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Nasze działania

Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. św

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dniu 01.01.2019 roku rozpoczął realizację projektu pt. Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego. Projekt jest finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Partnerami projektu są: Centrum Medyczne OMEGA oraz Stowarzyszenie PROREW. Okres realizacji projektu 01.2019-06.2020.   Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących 1100 os.(432K/668M) w tym osób 50+ pracujących lub zamieszkałych na obszarach wiejskich OSI województwa świętokrzyskiego, poprzez objęcie ich programami zdrowotnymi, przygotowanymi indywidualnie na poziomie zakładu pracy i ukierunkowanymi na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy.   Projekt powstał we współpracy z kilkoma świętokrzyskimi firmami i jest dedykowany ich pracownikom. Udział w projekcie weźmie 1 100 pracowników z wybranych przedsiębiorstw – członków ŚZPP Lewiatan m.in. Ekoplon-branża rolnicza, Vive Group: Vive Textile Recycling, Vive Transport, VIVE Profit Center, Vive Logistic Services-branża recyklingu tekstyliów, Pilkington Polska i Automotive Poland - branża motoryzacyjna, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka z Pacanowa - branża turystyczna.   Grupa docelowa to wybrana grupa pracowników z tych firm najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodów zdrowotnych - narażonych na specyficzne, zdiagnozowane czynniki ryzyka w miejscu pracy. Dobór profilu zawodowego/branży GD pod kątem stażu pracy, występowania schorzeń, czynników stanowiący zagrożenie wykluczenia z rynku pracy, w tym wieku i płci.   Zaplanowane działania w projekcie do zrealizowania przez ŚZPP Lewiatan i Parterów:     Działania na rzecz dostępności świadczeń medycznych pracowników – kompleksowe badania pracowników w Centrum Medycznym OMEGA Działania na rzecz profilaktyki nowotworowej pracowników – warsztaty z edukatorami Działania w ramach programu walki ze stresem: 1-warsztaty Antystress,2-pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne – wyjazdowe. Pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne- „Zdrowe plecy” Działania edukacyjno – zdrowotne: pikniki dla pracowników i ich rodzin na terenach zakładów pracy Działania na rzecz zmiany postaw: zindywidualizowane materiały edukacyjne nt. (ulotki, broszury, plakaty itp)   Wartość projektu to ponad 4 mln złotych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.