Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Październik 2017

październik

31

2017

Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele instytucji rynku pracy - mogą wziąć udział w bezpłatnej konferencji pn. „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy”, która odbędzie się 22 listopada w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach. Spotkanie otworzy Adam Jarubas,...
czytaj więcej

październik

30

2017

Antykorupcyjne propozycje budzą wiele wątpliwości

Projekt nowej ustawy o jawności życia publicznego przewiduje obowiązek przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsiębiorstwach.  
czytaj więcej

październik

30

2017

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy zobowiązani będą prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej oraz przesyłać do administracji skarbowej informację o niej w formacie JPK_VAT.
czytaj więcej

październik

27

2017

Pierwsze jesienne „O biznesie przy kawie” za nami

W Stacji Biznesu w Kielcach odbyło się pierwsze jesienne spotkanie z cyklu „O biznesie przy kawie”. Tematyka spotkania dotyczyła obecnych wyzwań na rynku pracy oraz trudności w pozyskaniu pracowników. Podczas pierwszej części spotkania poruszono kwestię zatrudniania obcokrajowców oraz możliwości jakie daje przedsiębiorcom...
czytaj więcej

październik

26

2017

ŚZPP Lewiatan na konferencji o efektach programu "Poland: Catching-up Regions"

Spotkanie podsumowuje efekty programu "Poland: Catching-up Regions" odbyło się w dniach 24-25 października 2017 w Sandomierzu oraz Staszowie. Ekspertami paneli dyskusyjnych podczas pierwszego dnia konferencji byli przedstawiciele ŚZPP Lewiatan: Marek Banasik – właściciel firmy P.P.H. POLFOL oraz Konstanty Kamionka – założyciel i właściciel...
czytaj więcej

październik

26

2017

Finanse publiczne – radość czy zmartwienie

Deficyt finansów publicznych ma wynieść w 2017 r. 51,2 mld zł - podał Eurostat w październikowym „Reporting of Government Deficits and Debt Levels".
czytaj więcej

październik

26

2017

Zakaz handlu we wszystkie niedziele popiera tylko 36% osób

3/4 Polaków chce wolnych niedziel dla pracowników, bez wprowadzania zakazu handlu. Tyko 36 proc. chciałoby wprowadzenia zakazu handlu we wszystkie niedziele - wynika z badania Kantar TNS.
czytaj więcej

październik

24

2017

Mikro i małe firmy, kiedy inwestują sięgają po leasing

• W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku, firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich firm o wartości 47,9 mld zł.• 12,9% proc. r/r wyniosła dynamika polskiej branży leasingowej w omawianym okresie.• Z usług polskich leasingodawców korzystają głównie mikro i małe firmy, które deklarują, że...
czytaj więcej

październik

24

2017

Pracodawcy będą przechowywać akta pracowników tylko przez 10 lat

Rząd przyjmie projekt ustawy skracający z 50 do 10 lat okres obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych.  To dobre rozwiązanie.  Konfederacja Lewiatan od dawna postulowała zmniejszenie obowiązków pracodawców związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt pracowniczych.
czytaj więcej

październik

23

2017

Wykaz podatników VAT może pomóc w weryfikacji kontrahenta

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak aby tak było, powinny zostać uwzględnione uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców.  
czytaj więcej

październik

23

2017

Konferencja podsumowująca inicjatywę na rzecz regionów słabiej rozwiniętych

Przedstawiciele ŚZPP Lewiatan: Marek Banasik – właściciel firmy P.P.H. POLFOL oraz Konstanty Kamionka – założyciel firmy KH KIPPER wezmą udział w konferencji podsumowującej efekty wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego realizowanej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i m.in. Województwem...
czytaj więcej

październik

23

2017

Firmy chcą skutecznej kontroli wyrobów budowlanych

Środowisko rzetelnych producentów materiałów dla budownictwa od dawna oczekuje skutecznej kontroli wyrobów budowlanych. Rząd zapowiada zdecydowane działania Nadzoru Budowlanego, podniesienie kar, ale niezbędne są też zmiany w przepisach, których nadrzędnym celem ma być ochrona nabywców. Przyniesie to korzyści nie...
czytaj więcej

październik

20

2017

Druga edycja konferencji PRACA 4.0

Rok 2017 to najniższe od 26 lat bezrobocie, rosnąca presja wzrostu płac, rywalizacja o pracowników oraz niekończące się zmiany prawa pracy i regulacji ubezpieczeń społecznych. To także wyzwania związane z rosnącym udziałem automatyzacji i Przemysłem 4.0. Przyszłość rynku pracy to rynek pracownika i wciąż zadawane sobie przez...
czytaj więcej

październik

19

2017

Przedsiębiorcy z ŚZPP Lewiatan w kampanii medialnej

Rozpoczęła się lokalna kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce - easy to do business in” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ma ona na celu zachęcenie firm z regionu świętokrzyskiego do wzięcia udziału w działaniach organizowanych...
czytaj więcej

październik

19

2017

Raport: Firmy rodzinne w Polsce

Ponad połowa Polaków (51,3 proc.) deklaruje wysoki lub bardzo wysoki poziom zaufania do rodzinnych firm. To ponad dwa razy więcej niż wobec księdza (25,2 proc.), czy bankiera (23,6 proc.) - wynika z raportu Fundacji Firmy Rodzinne.
czytaj więcej

październik

19

2017

Kontrowersyjny projekt ustawy o transporcie drogowym

W projekcie ustaw o transporcie drogowym oraz czasie pracy kierowców jest bardzo wiele nieprecyzyjnych sformułowań, których skutkiem może być, np. uznanie każdej czynności zlecenia przewozu osób za prowadzenie działalności gospodarczej, czy potraktowanie każdego dostawcy programu komputerowego jako pośrednika przy przewozie...
czytaj więcej

październik

18

2017

Pracodawcy coraz częściej zatrudniają starszych pracowników

We wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r. Natomiast miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6% r/r i wyniosło 4473,06 zł. – podał GUS. 
czytaj więcej

październik

18

2017

Większe wydatki na zdrowie, mniejsze na różne przywileje

W Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia, oceniającym poziom opieki zdrowotnej (prawa pacjenta, dostępność świadczeń i leków, wyniki leczenia), wypadamy słabo. W 2015 roku pierwsze miejsce zajęła Holandia, Niemcy- 7, Czechy- 13, Słowacja- 24, Polska- 34. W celu poprawy jakości opieki zdrowotnej niezbędne są zarówno zmiany...
czytaj więcej

październik

17

2017

ABC Ekonomii - pilotaż świętokrzyskie

Edukacja ekonomiczna to poważne wyzwanie, jakie coraz bardziej kreśli się nie tylko przed instytucjami oświaty, ale także przed szeroko pojmowanym biznesem. Dzieci od najmłodszych lat dysponują własnymi pieniędzmi, np. regularnie otrzymując kieszonkowe. Wskazuje to na wagę z jaką należy obecnie traktować edukację ekonomiczną najmłodszych. Pomimo...
czytaj więcej

październik

17

2017

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017...
czytaj więcej

październik

17

2017

Zasady przepływu danych nieosobowych korzystne dla firm

Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera główne założenia unijnego projektu rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE, którego Polska była inicjatorem i który nasz kraj aktywnie wspiera. Nowa regulacja, co istotne, konstytuuje zasadę swobodnego przepływu danych nieosobowych, kluczową dla...
czytaj więcej

październik

16

2017

Jak działają organy podatkowe w zakresie w zakresie outsourcingu pracowniczego?

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach  serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem Ministrem Pawłem Cybulskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawicielem Ministerstwa Finansów Departamentu Poboru Podatków, które odbędzie się w dniu 25...
czytaj więcej

październik

16

2017

Partnerzy społeczni RDS apelują o dialog w sprawie zdrowia

System ochrony zdrowia wymaga zwiększonych nakładów, ale także gruntownych zmian organizacyjnych. Te proponowane przez ministra zdrowia idą w złym kierunku, czego przykładem jest tzw. sieć szpitali, która ogranicza konkurencję, jakość, a przede wszystkim zmniejsza dostępność do świadczeń w formie hospitalizacji jednodniowej i opieki...
czytaj więcej

październik

12

2017

Zatrudnianie obcokrajowców oraz oferta Bazy Usług Rozwojowych na spotkaniu przy

Zatrudnianie obcokrajowców oraz podnoszenie kompetencji pracowników dzięki ofercie Bazy Usług Rozwojowych to tematy kolejnego spotkania z cyklu „O biznesie przy kawie”, które odbędzie się 26 października 2017 roku o godz. 15.00 w Stacji Biznesu przy ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach....
czytaj więcej

październik

12

2017

Szansa na wzrost inwestycji firm w innowacje

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
czytaj więcej

październik

11

2017

Zamiast zakazu handlu w niedziele, zmiany w Kodeksie pracy

Dzisiaj sejmowa podkomisja ds. rynku pracy będzie kontynuowała prace nad projektem ustawy dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby w Kodeksie pracy zagwarantować pracownikom handlu dwie wolne niedziele w okresie kolejnych 4 tygodni. To pozwoli osiągnąć ten sam cel, co wprowadzenie zakazu handlu w dwie...
czytaj więcej

październik

10

2017

Resorty „siłowe” mogą utrudnić prowadzenie biznesu

Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej w strefach ochronnych - ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając ustawę związaną z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności państwa.
czytaj więcej

październik

09

2017

Konsultacje wytycznych w zakresie runku pracy - ważne zmiany

W związku ze zmianami Umowy Partnerstwa oraz w wyniku podsumowania doświadczeń Ministerstwa Rozwoju jako instytucji koordynującej wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na działania dotyczące aktywizacji zawodowej, MR zaproponowało zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu...
czytaj więcej

październik

09

2017

100 dni apteki dla aptekarza, czyli śmierć konkurencji

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca br., zwana potocznie „apteką dla aptekarza" (AdA), wprowadziła najbardziej przeregulowany i restrykcyjny model rynku aptecznego, niespotykany w rozwiniętych krajach Zachodu, zabetonowała rynek aptek i zaczyna wpływać na spadek ich liczby oraz wzrost cen ...
czytaj więcej

październik

06

2017

Przedsiębiorcy przeciwni niższym składkom ZUS dla firm przez 3 lata

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, żeby okres preferencyjnego opłacania składek na ZUS dla nowych firm wydłużyć o rok, czyli do 3 lat. Wydłużenie ulgi jest nieuzasadnione, szczególnie w sytuacji dużego popytu na pracę. Osoby, które nie sprawdzają się w roli przedsiębiorcy i są mało produktywne, powinny...
czytaj więcej

październik

05

2017

Rada Rynku Pracy krytykuje budżet Funduszu Pracy

Nie możemy zgodzić się na archaiczną, niedostosowaną do wyzwań rynku pracy, formułę wykorzystania środków z Funduszu Pracy. Niepokoi nas zmniejszenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, aż o 14%, czyli o 931,6 mln zł, ograniczenie wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy o 47%, czyli 94 mln zł oraz finansowanie ze...
czytaj więcej

październik

05

2017

Świadczenia pracownicze do kwoty 2 280 zł bez podatku

Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mające na celu zwiększenie dostępności pozapłacowych świadczeń pracowniczych, które służą poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia pracowników. Projekt przepisów dyskutowany będzie na Zespole Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. ...
czytaj więcej

październik

04

2017

Relacje z EFNI 2017

Zapraszamy do lektury relacji z siódmego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.  
czytaj więcej

październik

04

2017

Przedsiębiorcy chwalą nową ulgę na badania i rozwój

Większość zmian zawartych w projekcie ustawy o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej jest dobra dla firm. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo - rozwojowe, od 1 stycznia 2018 r., będą mogli skorzystać z przyjaznych rozwiązań - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.
czytaj więcej

październik

04

2017

Sieć szpitali nie naprawi służby zdrowia

1 października weszła w życie zmiana, która wprowadziła nowy model funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Obecnie szpitale wchodzące w skład tzw. sieci będą zobowiązane zagwarantować pacjentom dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji.
czytaj więcej

październik

03

2017

VII Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

W czwartek, 28 września w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. W posiedzeniu wzięła udział dyrektor naszego Biura, dr Anna Kaczor-Małecka.
czytaj więcej

październik

03

2017

Deklaracja Sopocka 2017

Na zakończenie Europejskiego Forum Nowych Idei uczestnicy jak co roku przyjmą Deklarację Sopocką. Poniżej przedstawiamy jej treść.  
czytaj więcej

październik

02

2017

Za 30 lat Polska będzie regionalną potęgą

Za 30 lat Polska zostanie najpotężniejszym państwem w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, mocno oddziałującym na politykę europejską - powiedział George Friedman, założyciel i prezes, Geopolitical Futures, w czasie wieczornej gali zamknięcia Europejskiego Forum Nowych Idei, którego organizatorem była Konfederacja...
czytaj więcej

październik

02

2017

Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dot. uchwały

Rozpoczynamy pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczący projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów ...
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.