Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Październik 2016

październik

28

2016

Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/10/2016/NSZ

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/10/2016/NSZ z dnia 12.10.2016   Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, NIP 959 182 42 45, REGON: 260096530, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego...
czytaj więcej

październik

27

2016

Ranking Banku Światowego Doing Business: Polska awansowała na 24. miejsce

Polska zajęła w rankingu Doing Business 2017 miejsce 24 - podał Bank Światowy. Poniżej prezentujemy komentarze dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan oraz Krzysztofa Kajdy, dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.  
czytaj więcej

październik

27

2016

List Lewiatana do ministra zdrowia w sprawie aptek

Na ostatnim posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego pojawił się projekt zmian w funkcjonowaniu aptek, m.in. mogliby je zakładać i prowadzić tylko farmaceuci, jednego właściciela mogłyby mieć maksymalnie cztery placówki. Konfederacja Lewiatan w liście do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pyta czy...
czytaj więcej

październik

27

2016

Reklamy kredytów konsumenckich mogą wprowadzać klientów w błąd

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia intencję wprowadzenia nowych i doprecyzowania już istniejących przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Niektóre rozwiązania, szczególnie dotyczące reklamy kredytu konsumenckiego, budzą jednak wątpliwości, ponieważ mogą wprowadzać klienta w błąd lub skomplikować przekaz reklamowy,...
czytaj więcej

październik

26

2016

Partnerzy społeczni chcą prawa korzystnego dla rynku pracy

Rada Dialogu Społecznego (RDS), której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, uchwaliła jednogłośnie stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy. Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, związków zawodowych, jak i...
czytaj więcej

październik

25

2016

ŚZPP Lewiatan debatował o przyszłości regionu

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan uczestniczył w drugiej konferencji gospodarczej Echa Dnia oraz Radia Kielce. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Świętokrzyskie – jaka przyszłość”.  W debacie wzięli udział przedstawiciele polityki, samorządu oraz gospodarki.  W roli panelistów wystąpili...
czytaj więcej

październik

24

2016

Pieniądze na realizację Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Konfederacja Lewiatan postuluje, aby autorzy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przygotowali wiarygodną informację o jej finansowaniu. Wskazali, które z planowanych działań i które projekty będą finansowane z budżetów poszczególnych instytucji w ramach ich ustawowych zadań i środków, a na które...
czytaj więcej

październik

24

2016

Przemysł sygnalizuje pogorszenie pozycji konkurencyjnej poza Polską

W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje sią na poziomie plus 1 (plus 3,3 we wrześniu) - podał GUS prezentując opracowanie „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2016 r.
czytaj więcej

październik

21

2016

Jaki wpływ na gospodarkę ma zmiana czasu?

Czy przez cały rok powinien obowiązywać jeden czas, czy też powinniśmy pozostać przy dotychczasowej zmianie czasu z letniego na zimowy? Na taki temat dyskutowali goście w audycji "Punkty Widzenia" w Radiu Kielce w miniony poniedziałek. Gościem audycji był Pan Tomasz Tworek, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych ...
czytaj więcej

październik

21

2016

Lewiatan o nowym modelu rozwoju Polski

Popieramy przedstawiony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) nowy model rozwoju Polski. Kluczowe jest podkreślenie dialogu społecznego jako czynnika akceptacji zmian wprowadzanych przez rząd. Niepokoi nas już na tym etapie prac niespójność podejmowanych przez rząd działań z założeniami dokumentu. To ogranicza do niego zaufanie...
czytaj więcej

październik

20

2016

Świętokrzyskie - jaka przyszłość?

W najbliższy poniedziałek, 24 października  w Hotelu Binkowskiej o godzinie 13 odbędzie się II Konferencja Gospodarcza „Świętokrzyskie jaka przyszłość?”. Celem konferencji jest wypracowanie najważniejszych kierunków pozwalających na szybki rozwój województwa świętokrzyskiego.
czytaj więcej

październik

20

2016

Październikowe O biznesie przy kawie

  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu z „O biznesie przy kawie”, które odbędzie się dn. 27.10.2016r. (czwartek) o godz. 16.00, tradycyjnie w Kawiarni A. Blikle, przy ul. Sienkiewicza 29...
czytaj więcej

październik

19

2016

Henryka Bochniarz przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz została nową przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, zastępując na tym stanowisku, po rocznej kadencji, Piotra Dudę, szefa „Solidarności" . Poinformowano o tym na spotkaniu z członkami Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta Andrzej Dudy i premier Beaty Szydło. ...
czytaj więcej

październik

18

2016

Pracodawcy zaczynają walczyć o pracowników

Najnowsze wyniki badania Instytutu Badawczego Randstad pokazały, że aż 75% zatrudnionych w naszym kraju ocenia, że w razie konieczności jest w stanie w ciągu najdalej sześciu miesięcy znaleźć pracę nie gorszą, niż wykonywana obecnie.
czytaj więcej

październik

17

2016

Rola wartości w zarządzaniu firmą

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i wzięcia udziału w badaniu dotyczącego roli wartości w zarządzaniu firmą.
czytaj więcej

październik

19

2016

Gazeta Wyborcza: Bezrobocie? Jakie bezrobocie! Królestwo za fach w ręku

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Lewiatanie mieli okazję komentować sytuację na rynku pracy w Magazynie Kielce, ukazującym się w piątkowej Gazecie Wyborczej.  Swoje stanowisko przedstawili m.in. Tomasz Tworek (Dorbud S.A.), Marek Banasik (P.P.H. Polfol), Halina Dobrowolska (Piekarnia R. Dobrowolski) oraz Ireneusz Janik (Fabet S.A.).
czytaj więcej

październik

13

2016

74% Polaków robi zakupy w niedzielę

74% mieszkańców Polski robi zakupy w niedzielę, a 54% odwiedza sklepy w niedzielę przynajmniej raz w miesiącu – wynika z badania TNS zrealizowanego, na zlecenie Konfederacji Lewiatan, na przełomie września i października br.,  wśród 3000 dorosłych mieszkańców Polski. Zakazowi handlu w niedzielę sprzeciwiają się pracujący w...
czytaj więcej

październik

12

2016

Zapytane ofertowe 5/10/2016/NSZ

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 05/10/2016/NSZ. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu podczas odbywania elementów kształcenia dualnego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa –...
czytaj więcej

październik

13

2016

ŚZPP Lewiatan na spotkaniu z Minister Zalewską

W siedzibie Konfederacji Lewiatan, 11 października odbyło się spotkanie z  Minister  Edukacji Narodowej Anną Zalewską, Wiceminister Teresą Wargocką oraz przedstawicielami pracodawców. Na spotkaniu Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan reprezentował Wiceprezes Zarządu, Pan Marek Banasik.  Tematem rozmów...
czytaj więcej

październik

11

2016

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość jest dobra - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-20.11.2016). Partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do tej inicjatywy i zorganizować wydarzenie promujące biznes w swoim mieście, mogą się już rejestrować na nowej stronie
czytaj więcej

październik

10

2016

Lewiatan rekomenduje zmiany na rynku pracy

Wprowadzenie jednej umowy o pracę, wydłużenie trwania umów na okres próbny, określenie przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę, ograniczenie grup pracowników podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ułatwienie wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku porzucenia pracy - to niektóre...
czytaj więcej

październik

10

2016

CETA przyniesie korzyści polskim firmom

Sejm ogromną większością głosów przyjął uchwałę w sprawie ratyfikacji umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą (CETA). To dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, bo umowa została wynegocjowana w sposób zapewniający korzyści dla naszych przedsiębiorców - uważa Konfederacja Lewiatan.
czytaj więcej

październik

07

2016

Oferta MUP dla przedsiębiorców

W imieniu Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach prezentujemy Państwu informacje na temat wsparcia, jakie przedsiębiorcy mogą z tej instytucji otrzymać. Szczegóły wsparcia zaprezentował na ostatnim spotkaniu "O biznesie przy kawie" Dyrektor MUP, Pan Włodzimierz Korona.
czytaj więcej

październik

07

2016

Informacje WUP dla przedsiębiorców

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty WUP dla przedsiębiorców, które na ostatnim spotkaniu "O biznesie przy kawie" przedstawił Dyrektor, Pan Arkadiusz Piecyk. Mamy...
czytaj więcej

październik

06

2016

Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą przedsiębiorcy

Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt zmian w ustawie o VAT.
czytaj więcej

październik

05

2016

Możliwe pogłębienie deficytu finansów publicznych

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu z 13 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
czytaj więcej

październik

05

2016

MiszTour nowym członkiem ŚZPP Lewiatan!

Z przyjemnością informujemy, że szeregi ŚZPP Lewiatan powiększyły się o kolejną nową firmę.
czytaj więcej

październik

04

2016

Przemysł ma się lepiej dzięki eksportowi

We wrześniu 2016 wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego wzrósł do poziomu 52,2 z 51,5 w sierpniu i 50,3 w lipcu 2016 „Mimo to główny wskaźnik zarejestrował niższą wartość niż średnia z obecnego okresu pozytywnych odczytów (52,6)" - podał Markit.
czytaj więcej

październik

03

2016

EFNI 2016 - relacje z paneli

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei.
czytaj więcej

październik

03

2016

Wartości to fundament zjednoczonej Europy

Na zakończenie 6. Europejskiego Forum Nowych idei uczestnicy przyjęli Deklarację Sopocką. Jej naczelnym przesłaniem jest przypomnienie, że wartości są fundamentem Zjednoczonej Europy.
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.