Nasze bieżące działania

Opodatkowanie bonów VAT będzie prostsze

• Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

• Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT definicji bonu jednego przeznaczenia (SPV) i bonu różnego przeznaczenia (MPV) oraz regulacje w zakresie ich opodatkowania.

• Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan projekt ustawy nie budzi już teraz istotnych wątpliwości.