Nasze bieżące działania

Obradowało Walne Zgromadzenie ŚZPP Lewiatan

20 czerwca 2017 roku w Stacji Biznesu w Kielcach podsumowaliśmy kolejny rok aktywnego funkcjonowania  Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.


Uczestnicy spotkania, nasi Członkowie, wysłuchali sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Związku w 2016 roku. Przypomnieliśmy najważniejsze inicjatywy podejmowane na rzecz i z udziałem świętokrzyskiego środowiska biznesowego w ubiegłym roku. Wśród nich warto wymienić cykliczne spotkania „O biznesie przy kawie”, spotkania firm rodzinnych, konferencję ze specjalnym udziałem Prof. G.W. Kołodko oraz spotkanie z Ministrem Domagalskim ws. wsparcia eksportu polskich firm.

 

Przybliżyliśmy również aktywność przedstawicieli Związku na rzecz rzecznictwa interesów przedsiębiorców – w radach, grupach roboczych, komitetach i ciałach doradczych. Przedstawiliśmy plany na najbliższe miesiące, kierunki działania.

 

Walne Zgromadzanie udzieliło absolutoriom Zarządowi i Radzie Nadzorczej Związku. Posiedzenie, jak co roku, było również okazją do dyskusji, wymiany poglądów, zgłaszania sugestii i pomysłów  dotyczących kierunków rozwoju organizacji.