Nasze bieżące działania

Niepokojąco wysoka fluktuacja kadr przy obsłudze funduszy

Zdaniem Konfederacji Lewiatan:

• Zmiany kadrowe w systemie wdrażania funduszy unijnych są niepokojąco duże.

• Przyczyną tego zjawiska mogą być relatywnie niskie wynagrodzenia oraz bardzo duże wymagania stawiane pracownikom.

• Tymczasem od stabilnej i doświadczonej kadry zależy jak dobrze wykorzystamy środki unijne. A to z kolei wpływa na naszą pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o nową perspektywę finansową.