Nasze bieżące działania

Nabór otwarty na wyjazdową misję gospodarczą na targi Hannover Messe 2018

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc) działających w obszarze produkcji metalowo-maszynowej, automatyki przemysłowej, energetyki, w tym technologii odnawialnych i środowiskowych, informatyzacji procesów produkcyjnych z poziomu Industry 4.0 na uczestnictwo w wyjazdowej misji gospodarczej podczas targów Hannover Messe 2018, w terminie 23-27 kwietnia 2018 r. Termin nadsyłania wniosków upływa 10 stycznia br.

 

 

 

 

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów (do 20 kg ładunku), ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu, organizacji spotkań B2B.

 

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

 

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowanie na obszarze naszego regionu, w sektorze MŚP, działający w obszarze produkcji metalowo-maszynowej, automatyki przemysłowej, energetyki, w tym technologii odnawialnych i środowiskowych, informatyzacji procesów produkcyjnych z poziomu Industry 4.0, posługujący się j. angielskim lub j. niemieckim w stopniu komunikatywnym.

 

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców - maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

 

Termin nadsyłania wniosków: 10.01.2018r. do godz. 15.00


Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Polityki Regionalnej:

 

agnieszka.rachwal@sejmik.kielce.pl


lub

 

piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl


w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi Hannover Messe 2018

 

 

Kontakt:

Agnieszka Rachwał, Piotr Żołądek

tel. 41 365 81 81, 41 365 81 90;

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.