Nasze bieżące działania

Mentor – wejdź na tory biznesu!

Stowarzyszenie PROREW i Polska Izba Młodych Przedsiębiorców zapraszają do udziału w projekcie  „Mentor- wejdź na tory biznesu!”.Celem projektu jest przyznanie  bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla osób które:

 

  • ukończyły 29 rok życia,
  • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub odchodzą z rolnictwa i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: kobiety, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, osoby po 50 r.ż,, niskowykwalifikowani.
  • zamieszkują województwo świętokrzyskie

 

Uczestnicy mogą liczyć na następujące wsparcie:

 

  • Doradztwo i szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Dotacje finansową na założenie własnej firmy w wysokości przeciętnie 23 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie.
  • Wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie maksymalnie 770 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy).
  • Doradztwo i szkolenia biznesowe niezbędne do efektywnego wykorzystania dotacji.

Rekrutacja do projektu (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) prowadzona będzie od 16.06.2016 do 30.06.2016. w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 34/208 (2 piętro), 25-312 Kielce tel. 534799660.Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie http://stowarzyszenieprorew.pl/mentor-wejdz-na-tory-biznesu