Nasze bieżące działania

Lepsza współpraca organizacji pracodawców

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami (liderem projektu), Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych realizuje projekt „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”. Jego celem jest wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatana i podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programy operacyjne na lata 2014-2020. Pogłębienie współpracy odbywać się będzie m.in. poprzez udział przedsiębiorców w konsultacjach społecznych.

 

Współpraca to otwarty, merytoryczny i zaangażowany dialog, a  głównej mierze wzajemne słuchanie potrzeb jednej i drugiej strony. Dlatego pracodawcy i administracja publiczna, odpowiedzialna za wdrażanie funduszy europejskich w obecnej perspektywie, nie mogą myśleć o efektywnych relacjach i dobrej współpracy, jeśli nie zbudują płaszczyzny wymiany informacji i dobrych praktyk. Dla partnerów społecznych zasiadających w Komitetach Monitorujących RPO stanowi to fundament efektywnej współpracy. Istotnym elementem dialogu jest również to, aby strony uwzględniały swoje argumenty we wszystkich sytuacjach, kiedy jest to konieczne. Wtedy możemy mówić o efektywnej współpracy między biznesem a administracją.


 

 

Jednym ze środków zrealizowania celów projektu jest opracowanie przewodnika pn. „Jak zaangażować w proces konsultacji społecznych rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki”, który ma na celu przedstawienie rozwiązań służących wzmocnieniu dialogu poprzez większe zaangażowanie pracodawców skupionych wokół wybranego obszaru interwencji EFS.

 

Współpraca to otwarty, merytoryczny i zaangażowany dialog, a  głównej mierze wzajemne słuchanie potrzeb jednej i drugiej strony. Dlatego pracodawcy i administracja publiczna, odpowiedzialna za wdrażanie funduszy europejskich w obecnej perspektywie, nie mogą myśleć o efektywnych relacjach i dobrej współpracy, jeśli nie zbudują płaszczyzny wymiany informacji i dobrych praktyk. Dla partnerów społecznych zasiadających w Komitetach Monitorujących RPO stanowi to fundament efektywnej współpracy. Istotnym elementem dialogu jest również to, aby strony uwzględniały swoje argumenty we wszystkich sytuacjach, kiedy jest to konieczne. Wtedy możemy mówić o efektywnej współpracy między biznesem a administracją.

 

Jednym ze środków zrealizowania celów projektu jest opracowanie przewodnika pn. „Jak zaangażować w proces konsultacji społecznych rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki”, który ma na celu przedstawienie rozwiązań służących wzmocnieniu dialogu poprzez większe zaangażowanie pracodawców skupionych wokół wybranego obszaru interwencji EFS.


Poradnik do pobrania poniżej.