Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Kwiecień 2017

kwiecień

28

2017

Nagrody Lewiatana dla Holland, Baczyńskiego, Maja i Szataniaka

Marek Maj, Paweł Szataniak, Agnieszka Holland oraz Jerzy Baczyński i zespół „Polityki - to tegoroczni laureaci Nagród Konfederacji Lewiatan. Wyróżnienia zostały wręczone w środę, 26 kwietnia br., w Filharmonii Narodowej w Warszawie.  
czytaj więcej

kwiecień

26

2017

Na koniec roku bezrobocie poniżej 8 proc.

Stopa bezrobocia na koniec marca 2017 r. wyniosła 8,1 proc., co oznacza spadek o 1,8 pkt proc. rok do roku i 0,4 pkt proc. w stosunku  lutego br. To najlepszy wynik od 26 lat.  
czytaj więcej

kwiecień

26

2017

Podsekretarz w Ministerswie Rozwoju - Tadeusz Kościński w Kielcach!

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej działalności eksportowej na spotkanie z Tadeuszem Kościńskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
czytaj więcej

kwiecień

25

2017

Poprawa finansów publicznych krajów UE

Deficyt sektora finansów publicznych w UE28 wyniósł w 2016 r. minus 1,7 proc. PKB, a dług publiczny 83,5 proc. PKB - podał Eurostat.
czytaj więcej

kwiecień

25

2017

Dobrze, że wprowadzimy elektroniczne L-4

Sejm uchwalił zmiany, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 roku znikną papierowe zwolnienia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan upowszechnienie e-zwolnień umożliwi lepszą kontrolę krótkoterminowych zwolnień lekarskich, ograniczy nadużycia, których koszty ponoszą pracodawcy i uczciwi...
czytaj więcej

kwiecień

24

2017

II edycja Kieleckich Dni Biznesu za nami

Stworzenie pola do współpracy na linii biznes – nauka oraz pobudzenie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi – to główne cele II edycji Kieleckich Dni Biznesu. Po raz kolejny w organizację wydarzenia włączył się nasz Związek.
czytaj więcej

kwiecień

24

2017

Misja gospodarcza do Japonii

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18-20 maja 2017 r.  
czytaj więcej

kwiecień

21

2017

Przemysł rośnie na eksporcie i inwestycjach

W marcu 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 11,1 proc. r/r, a o 17,6 proc. w stosunku do lutego br. - podał GUS.  
czytaj więcej

kwiecień

21

2017

Polacy nie wychodzą ze sklepów

W marcu 2017 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,9 proc. r/r (w cenach stałych), a o 16,5 proc. w stosunku do lutego br. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w kwietniu 2017 r. minus 0,8, a wyprzedzający - minus 3,1- podał GUS.  
czytaj więcej

kwiecień

20

2017

Warsztat dla przedsiębiorców dotyczący funduszy unijnych w Kielcach już 9 maja!

Zachęcamy do udziału w warsztacie  „Fundusze Unijne 2014-2010 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania”, który odbędzie się 9 maja br.  w Stacji Biznesu w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej 49. Wydarzenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń,...
czytaj więcej

kwiecień

20

2017

Astana EXPO 2017 dla świętokrzyskich przedsiębiorców

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 firmy z województwa świętokrzyskiego wpisujące się w tematykę Wystawy mogą wziąć udział w wyjazdowej misji gospodarczej organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zgłoszenia trwają do 5 maja br.
czytaj więcej

kwiecień

20

2017

Pracodawcy muszą płacić coraz więcej pracownikom

Przeciętne zatrudnienie w marcu br. było  wyższe o 4,5% r/r. Zaskoczył wzrost wynagrodzeń o 5,2% r/r, który potwierdza presję płacową – podał GUS.
czytaj więcej

kwiecień

19

2017

Wątpliwości wokół ustawy o biegłych rewidentach

Zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego (JZP), przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o biegłych rewidentach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozostawienie możliwości świadczenia określonych usług (ustawa wprowadza zakaz), niebędących doradztwem, nie wpływa systemowo na...
czytaj więcej

kwiecień

18

2017

Polscy eksporterzy wracają do Rosji

Eksport wzrósł w styczniu i lutym 2017 r. o 4,0 proc. r/r w euro, a import o 7,8 proc. Saldo było dodatnie i wyniosło 30,2 mln euro – padał GUS.
czytaj więcej

kwiecień

18

2017

Lewiatan ocenia ustawę o ochronie danych osobowych

Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia model sądowo-administracyjnej ścieżki odwoławczej od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sądem, który daje pełne gwarancje obrony praw stron postępowania, w tym przedsiębiorców, powinien być Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
czytaj więcej

kwiecień

13

2017

Polacy gorzej niż Europejczycy oceniają stan swojego zdrowia

Bardzo dobrze i dobrze ocenia stan swojego zdrowia 66,9 proc. obywateli UE28, a źle - 7,8 proc. - podał Eurostat (dane dotyczą 2015 r.). Polacy znaleźli się na końcu listy.  
czytaj więcej

kwiecień

12

2017

Ceny żywności i paliwa napędzają inflację

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły 1. kwartale 2017 r. o 2,0 proc. w stosunku do 1. kwartału 2016 r. - podał GUS.
czytaj więcej

kwiecień

11

2017

Klient nie może bezpośrednio wynagradzać agenta ubezpieczeniowego

Zapłata wynagrodzenia przez klienta bezpośrednio agentowi w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej stoi w sprzeczności z charakterem czynności agencyjnych, które są wykonywane na rzecz oraz w imieniu firmy ubezpieczeniowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o...
czytaj więcej

kwiecień

11

2017

Inwestycje firm spadły w 2016 r. w 12 województwach, a w 4 wzrosły

W 2016 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw średnich i dużych wyniosły 120,8 mld zł i były niższe o 11,5 proc. (r/r; ceny bieżące). Spadek nakładów inwestycyjnych nie objął wszystkich województw – w podlaskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz śląskim przedsiębiorstwa zainwestowały w 2016 r. więcej niż w 2015 r.- podał...
czytaj więcej

kwiecień

10

2017

Świętokrzyski Oddział PFRON zaprasza na konferencję

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców oraz niepełnosprawne osoby bezrobotne i poszukujące pracy na konferencję nt. dofinansowań i refundacji kosztów płacy i składek na ubezpieczenia społeczne, która odbędzie się podczas XX...
czytaj więcej

kwiecień

10

2017

Gdy apteki będą tylko dla aptekarzy wzrosną ceny leków

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Przyjęte rozwiązania wprowadzające możliwość prowadzenia apteki wyłącznie przez farmaceutę, ograniczenie możliwości posiadania więcej niż 4 aptek oraz bariery...
czytaj więcej

kwiecień

10

2017

Nabór na wyjazdy zagraniczne trwa do 14 kwietnia!

Do 14 kwietnia trwa nabór na 5-dniowe wyjazdy zagraniczne w ramach projektu „Nowe wyzwania-europejskie doświadczenia”. W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w projekcie przedstawicieli, pracowników oraz członków organizacji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5 województw:...
czytaj więcej

kwiecień

07

2017

Lewiatan: e-zwolnienia ograniczą nadużycia

Projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nad którym pracują obecnie posłowie, upowszechni e-zwolnienia i umożliwi lepszą kontrolę krótkoterminowych zwolnień lekarskich. Ograniczy  to nadużycia, których koszty ponoszą pracodawcy i uczciwi...
czytaj więcej

kwiecień

07

2017

Duża ulga dla małych firm ma więcej wad niż zalet

Najmniejsi przedsiębiorcy, o niskich przychodach, zapłacą dużo mniej na ubezpieczenia społeczne - proponuje Ministerstwo Rozwoju.
czytaj więcej

kwiecień

07

2017

Prezes Tomasz Tworek był gościem Punktów Widzenia

Rada Dialogu Społecznego planuje dyskusję na temat sposobów ograniczenia wyłudzeń zwolnień lekarskich. Pojawiają się różne pomysły, m.in., rezygnacja z wypłacania zasiłku chorobowego za trzy pierwsze dni przebywania na „chorobowym”. Ten temat został poruszony podczas „Punktów Widzenia” Radia Kielce,...
czytaj więcej

kwiecień

06

2017

Fluid S.A. nowym członkiem ŚZPP Lewiatan!

 Z przyjemnością informujemy, że grono ŚZPP Lewiatan powiększyło się o kolejną nową firmę.
czytaj więcej

kwiecień

05

2017

XI edycja Targów Praca Kariera Rozwój 2017 za nami

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan  wspólnie ze Stowarzyszeniem AIESEC Kielce, Targami Kielce oraz Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych został tegorocznym partnerem i współorganizatorem XI Ogólnopolskich Targów Pracy i Absolwentów Szkół Wyższych, które odbyły się w...
czytaj więcej

kwiecień

05

2017

Spotkanie animacyjne dla przedsiębiorców

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w dniu 21 kwietnia br. organizuje spotkanie animacyjne dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego.  
czytaj więcej

kwiecień

05

2017

ZUS nie może decydować, kto jest płatnikiem składek

Po konsultacjach społecznych, do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zamiast na oddzielne rachunki, płatnicy będą przelewać na konto ZUS jedną kwotę, stanowiącą sumę należnych składek, wprowadzono poprawkę, która daje ZUS szerokie uprawnienia w kwestii decydowania, kto jest płatnikiem składek. To złe ...
czytaj więcej

kwiecień

04

2017

Do przemysłu ciągle płyną nowe zamówienia

W marcu wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego spadł do poziomu 53,5 z poziomu 54,2 w lutym i 54,8 w styczniu 2017 r. - podał Markit.
czytaj więcej

kwiecień

03

2017

Inflacja lekko hamuje

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w marcu 2017 r. o 2,0 proc. r/r, ale w stosunku do lutego br. spady o 0,1 proc. - podał GUS prezentując szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
czytaj więcej

kwiecień

03

2017

Zmiany w przepisach: konferencje księgowych przyszłości

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym cyklu konferencji, który skierowany jest do księgowych i przedsiębiorców. Organizatorem cyklu jest portal Księgowi Przyszłości, a patronami Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta. Spotkania odbędą się w czterech miastach w Polsce: Białymstoku, Szczecinie, Kielcach oraz...
czytaj więcej

kwiecień

03

2017

Co wiemy o ochronie danych osobowych? - wypełnij ankietę

Włączona w telefonie geolokalizacja, otwieranie maili z podejrzaną zawartością czy publikowanie w social mediach szczegółowych informacji o naszym życiu to tylko niektóre codzienne zachowania, które narażają nas na utratę prywatności. Czy jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie wiążą się z udostępnianiem naszych danych osobowych? Co...
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.