Nasze bieżące działania

Korpus Fachowców- grant wspierający uczniów

W ramach grantu pn. „Korpus Fachowców – współpraca dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej” realizowanego przez ŚZPP Lewiatan od września 2018 wsparciem zostało objętych łącznie 68 uczniów, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych (34 uczniów) oraz technik hotelarstwa (34 uczniów). Zajęcia odbywają się w następujących hotelach-  Bristol Art. Medical & SPA, Odyssey Hotel, Binkowski Resort Hotel oraz Hotel „Ameliówka”.

 

 

 

Grant jest realizowany przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Fundacją Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

 

W grancie biorą udział uczniowie ze szkół: Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych – Busko-Zdrój, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich i KEN w Sandomierzu, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Szkoła Awans Kielce.

 

W każdy piątek uczniowie odbywają zajęcia w hotelach. W ostatni weekend uczniowie dowiedzieli się m.in. jak przygotowywać salę konsumpcyjną do obsługi gości oraz jak sporządzać określone potrawy i przystawki. Całość zajęć przebiega w miłej atmosferze, aby uczniowie mogli spokojnie przygotować się do egzaminu zawodowego, a także zapoznać się z przyszłymi obowiązkami branżowymi.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji związanych z naszym grantem.