Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Grudzień 2013

grudzień

30

2013

Raport z konsultacji społecznych Programu Inteligentny Rozwój

Od 9 września do 14 października 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
czytaj więcej

grudzień

23

2013

Stanowisko ŚZPP Lewiatan w sprawie RPO 2014-2020

W nawiązaniu do konsultacji społecznych prowadzonych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w sprawie kształtu przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan prezentuje swoje uwagi oraz propozycje rozwiązań,...
czytaj więcej

grudzień

17

2013

Pilotażowe, nieodpłatne badania na rzecz gospodarki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dział Innowacji i Transferu Technologii, aktywnie wychodzi z ofertą badawczą na rynek: na zasadach określonych w regulaminie otwiera swoje nowoczesne laboratoria i kadrę służąc pomocą regionalnym firmom.
czytaj więcej

grudzień

18

2013

Program Horyzont 2020

Komisja Europejska ogłosiła 11 grudnia 2013 roku pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat to blisko 80 miliardów euro. Tylko do 2015 r. europejscy naukowcy i innowacyjne firmy mogą konkurować o...
czytaj więcej

grudzień

09

2013

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii billboardowej

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kampanii billboardowej
czytaj więcej

grudzień

10

2013

Konsultacje RPO 2014-2020

W województwie trwają konsultacje w sprawie kształtu przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W imieniu Zarządu województwa zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje...
czytaj więcej

grudzień

02

2013

Lokalna Grupa Wsparcia Jobtown

29 listopada w Urzędzie Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu JobTown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach programu...
czytaj więcej

grudzień

06

2013

Konsultacje Strategii Badań i Innowacyjności

29 listopada odbyło się seminarium konsultacyjne, którego celem było pozyskanie informacji na temat dokumentu "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020+".
czytaj więcej

grudzień

02

2013

BREE Bank zmienia nazwę na mBank

Jeden z naszych członków zmienia nazwę, pod jaką będzie działać. W listopadzie tego roku BRE Bank S.A. zmienił się na mBank S.A. Jak tłumaczy kierownictwo, decyzja ta jest następstwem przyjętej w lipcu 2012 roku strategii rozwoju banku na lata 2013-16, która zakłada m.in. wprowadzenie jednej marki w całej Grupie BRE Banku, obecnie...
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.