Nasze bieżące działania

Elementy kształcenia dualnego w szkole Chmielniku

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku, uczący się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych ukończyli pierwszy cykl zajęć teoretycznych i praktycznych,  organizowany w porozumieniu z Hotelem Bristol Art. & Medical Spa w Busku-Zdroju. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”.


Zajęcia te, poprzez kontakt z praktykami danych zawodów i fachowcami w swoich dziedzinach, miały za zadanie uświadomienie  uczniom specyfiki zawodu i jego praktyczną stronę, a przede wszystkim pokazanie jak dane zawody wykonuje się w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Uczniowie z kwestiami teoretycznymi zapoznali się podczas zajęć w szkole, zaś praktyczna część odbyła się w Hotelu Brisol w Busku-Zdroju. Uczniowie mieli tam okazję uczestniczyć w bieżącej pracy placówki i obserwować, jak zawód w którym się kształcą, jest wykonywany w swoim naturalnym środowisku pracy. Mogli m.in. zobaczyć jak wygląda zaplecze gastronomiczne hotelu, poznać zasady rządzące organizacją zastawy stołowej oraz poznać praktyczne zasady obsługi gości oraz przygotowania sali konferencyjnej  i nakrywania stołów.

 

Realizacja zadania jest odpowiedzią na jeden z podstawowych problemów szkolnictwa zawodowego w Polsce, jakim jest niskie uczestnictwo pracodawców w tym procesie, a co za tym idzie niewielki kontakt uczniów z fachowcami w danych dziedzinach, dysponującymi praktyczną i aktualną wiedzą.

 

Liczymy, że dzięki aktywnemu udziałowi pracodawców w kształceniu, jakość szkolnictwa zawodowego, a także poziom wiedzy absolwentów znaczenie wzrośnie.