Nasze bieżące działania

Deficyt pracowników coraz większym wyzwaniem dla agencji zatrudnienia

Już ponad 45 proc. polskich pracodawców deklaruje coraz większy problem w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy - problem ten dotyczy również branży agencji zatrudnienia. Przy bezrobociu 8,2 proc. rynek potencjalnych kandydatów jest ograniczony - informuje Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan.Liczba pracowników tymczasowych


Liczba pracowników tymczasowych w trzecim kwartale 2016 roku wzrosła jedynie o 1 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku - firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tym okresie 132 tys. osób. W ilości godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty (FTE - full time equivalent) zanotowaliśmy niewielki spadek na poziomie 2 proc.

 

Wśród agencji członkowskich nadal utrzymuje się bardzo wysoki odsetek umów o pracę na czas określony, aż 91 proc. pracowników tymczasowych zatrudnionych jest w tej formie.

 

Profil pracownika tymczasowego


Co ciekawe do 11 proc. wzrósł udział pracowników po 50 roku życia (o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku). Na niezmienionym poziomie 47 proc. pozostaje zatrudnienie kobiet. To dużo lepszy wynik od średniej europejskiej gdzie zatrudnienie kobiet wynosi 43 proc. Najwięcej pracowników - 76 proc. zatrudnionych jest w sektorze produkcyjnym.

 

 Obroty agencji zatrudnienia


Rosną obroty agencji zatrudnienia, jednak już nie tak dynamicznie jak w poprzednich latach - w trzecim kwartale 2016 obroty firm członkowskich wyniosły 1,02 mld pln - w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 16 proc. Szacowana wartość całego rynku usług HR w Polsce w trzecim kwartale 2016 roku to 1,9 mld pln. To, że obroty rosną dużo szybciej niż liczba pracowników, czy liczba przepracowanych godzin wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń pracowników tymczasowych który w 2016 roku wyniósł średnio 6%.

 

Blisko 7,5 tys. agencji zatrudnienia w Polsce


Zdecydowanie największe wzrosty w branży odnotowaliśmy w liczbie agencji zatrudnienia w Polsce - w tym zakresie dynamika nie słabnie od lat, w grudniu na rynku działało 7439 podmiotów. Jednym z głównych powodów tak szybkiego wzrostu jest brak wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących działalność agencji zatrudnienia. W Europie więcej agencji działa jedynie w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

 

 

Przygotowała

Agnieszka Zielińska

Kierownik Polskiego Forum HR

tel. 665 355 335

email: azielinska@polskieforumhr.pl